Българското борсово дружество "КОРАДО-България" отчита спад на оборота и нетната си печалба през 2019 г., но заяви, че не очаква промени в дивидентната политика и успокои, че епидемията от Covid-19 няма да се отрази негативно от оперативна гледна точка.

Предприятието, което произвежда радиатори, няма доставчици от най-засегнатите страни, каквито са Китай и Южна Корея. Отраженията ще са от по-незначителни за бизнеса гледна точка, като отмяна на срещу с инвеститори, участие в панаири и изложения и други, посочват от компанията в съобщение до медиите и инвеститорите.

"По-различно е положението с цените на стоманата, което засега е неясно. В Китай има огромни производствени мощности, които в момента не използваме. Пазарът като цяло обаче ще бъде повлиян в някаква степен и е трудно да се предположи по кой път ще тръгнат цените на стоманата", отбелязват от мениджмънта на КОРАДО.

Изпълнителният директор Иржи Ржезничек казва, че "въпреки трудните икономически условия и постоянно повишаващите се цени на основните материали, използвани в производството, 2019 г. беше успешна за "КОРАДО-България".

Основната цел на дружеството е да запази пазарния си дял в сегмента на панелните радиатори, които са основно производство. Расте интересът към тръбните радиатори поради високото им качество и изключително разнообразните възможности от гледна точка на дизайна.

През 2019 г. "КОРАДО-България" е произвела над 455 хиляди броя панелни радиатори и над 87 хиляди тръбни отоплителни тела. Печалбата след данъци e в размер на 4,262 млн. лева, което е с 19% по-малко от 2018 г., когато беше 5,254 млн. лева. "Намалението тук се дължи на увеличените цени на основни материали и на по-високите разходи за възнаграждения на работниците и служителите", посочват от компанията. Проектът за тяхното дялово участие (ESOP) бе реализиран успешно с разпределението на 12 000 акции.

2019

2018

2017

2019/2018

Оборот ( хил.лв.)

42 529

44 035

42 630

-3%

Нетна печалба (хил.лв.)

4 262

5 254

4 778

-19%

Продажби (хил.бр.)

551

547

556

1%

"Корадо" ще раздаде акции за 70 000 лева на служителите си

"Корадо" ще раздаде акции за 70 000 лева на служителите си

Компанията ще раздаде на акционерите 1,317 милиона лева за полугодието