А1, Теленор и Vivacom достигнаха общо 2,8 млрд. лв. (€1,436 млрд.) приходи през миналата година. Макар че 2020 година бе особено турбулентна за целия свят, тя не носи разместване в класацията на пазара на телекомуникационни услуги в България, показва проектодокладът на Комисията за регулиране на съобщенията.

Промените в пазарния дял при мобилните гласови услуги остават минимални. А1 продължава да е предприятието с най-голям пазарен дял на база брой абонати с 38,1% пред Теленор с 33,4%, докато според приходния критерий двата оператора са с разменени позиции, както следва: Теленор с 41,6% пред А1 с 33%. На трето място остава БТК със съответно 28,5% и 25,4% по брой абонати и приходи. Пазарният дял на Булсатком е символичен, посочват от КРС.

За поредна година се наблюдава спад в приходите от предоставяне на мобилна телефонна услуга, като за 2020 г. той е минимален - 0,4%, спрямо 2,6% за 2019 г., отчитат още от регулатора.

Когато включим всички услуги, които телекомуникационните компании предлагат (а не само мобилните гласови услуги), класацията по приходи изглежда далеч по-различно. Vivacom остава лидер с €522,51 млн. през 2020 г. А1 все още е втора, но скъсява дистанцията — €513,8 млн. На трета позиция остава Теленор България, която не предлага телевизия и фиксиран достъп до интернет. Нейните приходи достигат €400 млн.

Vivacom бележи и най-високата печалба преди данъци, лихви и амортизация — €232,9 млн. Следва А1 със €192,4 млн. и Теленор със €177 млн.

Vivacom продължава да доминира на пазара на фиксирани телефонни услуги. По данни от КРС обаче той продължава да се свива: с 10,8% по броя на фиксирани постове, с 4,8% при изходящите минути и с 18,9% при приходите. Общо 30 компании предоставят такива услуги, но Vivacom държи 59,5% (-0,07 пр. п.) На втора и трета позиция се намират съответно А1 (25,1%) с ръст от 0,6 процентни пункта и Теленор (13,3%) с минимално намаление от 0,1 процентни пункта. Vivacom е с най-голям пазарен дял и на база приходи (83,4%), като се наблюдава намаление от 0,8 процентни пункта спрямо предходната година.

В същото време продължава тенденцията на възходящо развитие на пазарите на пренос на данни и достъп до интернет, като през 2020 г. приходите нарастват с 19,8% спрямо предходната година. Броят на абонатите на фиксиран достъп до интернет се увеличава с 4,9%, а на мобилен достъп - с 0,5%. Общо 693 компании предоставят подобна услуга.

На пазара на фиксиран достъп до интернет на дребно водещи позиции продължават да имат БТК, А1 и Булсатком с дялове на база брой абонати съответно 27,2%, 26% и 8,2% и 21,6%, 15,8% и 9,1% по приходи.

По отношение на използваната технология за предоставяне на услугата, водеща роля продължават да имат влакнесто-оптичните мрежи (FTTH, FTTB и FTTN/C) с 64,6%. Следващата най-използвана технология за достъп до интернет е CATV достъпът с 14,3% дял, което представлява спад с 0,9 процентни пункта.

5G по света: къде вече носи промени и какви ще са последиците за страните, които изостанат

5G по света: къде вече носи промени и какви ще са последиците за страните, които изостанат

Южна Корея остава начело - и вече се възползва от мощта на мрежите

Спад се наблюдава и в броя на абонатите на xDSL достъп, предоставян единствено от Vivacom, което се дължи и на миграцията на абонати от ADSL към оптичния достъп на компанията. Делът на този вид достъп е 6,3%. Продължава тенденцията на спад и при LAN достъпа, чийто дял намалява до 4,1%. По този начин 90,9% от абонатите на фиксиран широколентов достъп използват високоскоростен достъп чрез NGA мрежи.

Мобилният достъп до интернет на дребно се предоставя основно от Vivacom, А1 и Теленор, като пазарните им дялове са сходни: на база брой абонати съответно 34,2%, 33,8% и 31,8% и на база приходи 34,7%, 35,6% и 29,6%. Увеличава се делът на абонатите на мобилен достъп чрез LTE с 4,5 процентни пункта до 66,3%.

Растат и приходите от разпространение на радио- и телевизионни програми: 0,6% спрямо 2019 г. Този ръст се дължи на увеличението на приходите от IPTV (с 13,4%) и от услуги за разпространение на радио- и телевизионни програми на едро (с 13,5%), докато приходите от останалите услуги намаляват. Броят на абонатите на платена телевизия на дребно намалява с 0,1%.

Броят на предприятията, предоставящи услуги по разпространение на радио- и телевизионни програми на дребно, намалява с 2,5% до 242. Водеща позиция продължава да заема Булсатком с пазарен дял от 33,9% на база брой абонати и 35,8% на база приходи, въпреки че регистрира спад спрямо 2019 г. от 2,4 процентни пункта по абонати и 0,9 процентни пункта по приходи. Следващите две предприятия на пазара А1 и БТК са със сходни пазарни дялове, съответно 25,7% и 25,5% на база абонати и 28,8% и 21% на база приходи.

По отношение на платформите най-предпочитана продължава да е сателитната телевизия с 45,1%. Въпреки това, трябва да се отбележи, че по отношение на тази платформа се наблюдава намаление на дела от 2,4 процентни пункта. Този спад се дължи на увеличението на IPTV с 3,8 процентни пункта до 29,1%, с което тя става втората най-предпочитана технология, като измества кабелната телевизия, която е с дял 25,8%.