Една от водещите български софтуерни компании - "Мусала Софт" подготвя сериозно разрастване на бизнеса си. Тя планира да отвори нови офиси, включително и такъв извън Европа, да назначи над 450 нови служители и почти да удвои настоящия си екип, достигайки 1000 души през следващите 2 години.

"Мусала Софт" вече има офиси в София, Русе и Бургас, както и в столицата на Македония - Скопие, в които работят близо 550 служители. Само през последната година към фирмата са се присъединили 170 души.

"За нас продължават да са изключително важни добрата и ефективна екипна работа, обратната връзка и споделянето на знания. Във времена на особено динамично развитие на бизнеса, клиентите стават все по-взискателни към нас, затова се нуждаем от професионалисти, които са наистина добри в съвместната работа. Стойността на това да имаш наистина добри екипи ще става все по-голяма, а компаниите с такива екипи ще бъдат по-успешни", посочи Елена Маринова, президент на "Мусала Софт".

"Мусала Софт" придоби екипа на русенска IT компания

"Мусала Софт" придоби екипа на русенска IT компания

Сделката е приключена през декември

Компанията, която вече 18 години успешно работи на българския и международните пазари, има разнообразно портфолио, предоставяйки продукти и услуги в области като ИКТ, телекомуникации, финанси, държавни институции.

"Мусала Софт" има 21.4 млн. лева приходи и 1.6 млн. лева печалба за финансовата 2016 г. (последните публично достъпни данни, б.р.), което я нарежда сред най-големите софтуерни компании в България.

Повече от 90% от приходите й се дължат на стратегическите й клиенти, но нито един от тях не е критичен за бизнеса й. Около 20% от приходите й са от проекти, свързани с интернет на нещата, 27% с обработката и анализирането на големи бази данни и повече от 10% с облачни услуги. Разработването на корпоративни ИТ системи формира около 30% от приходите й.

Тъй като в бъдеще много от професиите в областта на информационните технологии ще бъдат автоматизирани, компанията насърчава креативността, нестандартното и иновативно мислене, които са все по-ценни. За целта софтуерната фирма предлага разнообразни обучения.