Компанията за спортни стоки стоки Nike обяви още през юли, че производството във Виетнам е спряло заради заразени служители в съоръженията. Според анализатори въздействието от спряното производство ще се усети върху компанията чак през пролетта на 2022 г.

"Следват поне два месеца на почти никакво производство във виетнамските фабрики, които представляват 51% от обувките и 30% от облеклата (43% от общите стоки) миналата година ",смятат експерти, цитирани от Market watch.

BTIG изчислява, че Nike е загубила производство на 40 милиона чифта обувки на месец, или общо 80 милиона чифта.

Вероятно загубите за годината ще възлизат на загубено производство, равняващо се на 160 милиона чифта обувки. За сравнение производството възлиза на 350 милиона чифта обувки за миналата година във Виетнам.

Дори когато съоръженията възобновят отново работата си, анализаторите очакват забавяне в производството. Според прогнозите ще са нужни пет до шест месеца, за да се нормализират процесите във фабриките.