Увеличаване на промишлената и строителната продукция в България при леко понижение на търговията на дребно, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт. Това сигнал за по-успешно начало на годината след забавяне на икономически растеж в края на 2019-а година.

Промишленото производство, изчислено по сезонно изгладени данни, нараства през януари с 1,6% спрямо декември, когато се понижи с 1,7%, отбелязвайки по този начин първо повишение от три месеца насам.

Календарно изгладеният индекс на промишленото производство се понижава на годишна база през януари с 0,7% след понижение с 1,3% през декември, отбелязвайки спад за трети пореден месец.

По-съществен ръст с 3,6% спрямо предходния месец отбелязва производството в преработващата промишленост, докато производството в добивната промишленост се понижава с 3,3%, а при разпределението на електрическа и топлоенергия и газ нараства с 0,6 на сто.

Спрямо януари 2019-а година производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижава с със 7,2%, а в добивната промишленост - с 2,1%, докато производството в преработващата добивната промишленост нараства с 2,1 на сто.

Продукцията в сектор "Строителство" се повишава през януари с 0,8% спрямо декември, когато се увеличи с 0,4%. Продукцията от гражданското и инженерно строителство нараства с 2,3%, но при понижение с 0,2% в сградното строителство.

На годишна база строителната продукция през месеца се увеличава с 1,7% след растеж с 1,8% в края на 2019-а, като сградното строителство нараства с 0,7%, а гражданското и инженерното строителство - с 3,1 на сто.

Търговията на дребно през януари (без търговията с автомобили и мотоциклети) се свива с 0,4% след растеж с 0,7% през декември, отбелязвайки първо понижение от шест месеца насам.

На годишна база растежът на търговския оборот се забави през януари до 3,2% от 5,8% месец по-рано.