Чистата печалба на южнокорейския производител на електроника Samsung Electronics през първото тримесечие е нараснала с 13,6%  спрямо същия период на миналата година до 4,6 млрд. долара, съобщават от компанията..

Операционната печалба се е повишила с  11,7%  на годишна база, но е спаднала с 8,7% спрямо предишното тримесечие -до 5,8 млрд.долара.

Продажбите на компанията за периода растат на годишна основа с 5,6%, достигайки  $43,4 млрд., но те оборотът е с 6,6% по-малък от предходното тримесечие.

Реализацията на смартфони за отчетния период е за 3,4 млрд. долара, превишавайки прогнозите с 400 млн. долара. Отчитат се силни продажби и на и телевизори от висок клас.

Като цяло резултатите на ИТ гиганта Samsung надхвърлиха прогнозите на анализаторите.