Приходите от нощувки в хотелите и другите места за настаняване през ноември 2017 г. достигат 37.5 млн. лв., или с 12.5% повече в сравнение с със същия месец миналата година. Националният статистически институт регистрира увеличение на приходите както от български граждани - с 14.7%, така и от чужди граждани - с 9.8%.

Общият брой на нощувките през ноември е 711.3 хил., или с 10.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение (17.8%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември се увеличава със 7.4% на годишна база и достига 371.6 хил., като е регистрирано увеличение с 9.5% при българите и с 2.1% при чужденците. Българските граждани са 270.8 хил., като са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 100.8 хил., като 68.8% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 2.1 нощувки.

През ноември в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.9% от нощувките на чужди граждани и 29.1% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.9 и 33.5%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 22.9%, като се увеличава с 2.1 процентни пункта в сравнение с ноември 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 30.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 21.9%, и с 1 и 2 звезди - 16.6%.

През ноември 2017 г. в страната са функционирали 1 787 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.3 хил., а на леглата - 106.3 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.3%, а на леглата в тях - с 0.6%.