Увеличение на реколтата от мека пшеница в ЕС с 9,7% спрямо неблагоприятната 2018 г. - до 139,82 млн. тона, прогнозира Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена, растителни масла и шротове (COCERAL).

Според разчетите на COCERAL очакваният ръст на производството на мека пшеница се дължи на увеличението на площите (с 3.4% ) и по-високите добиви в страните основни производителки - средно за ЕС увеличението е с 5.9% до 5,87 тона от хектар.

Двигатели за по-високите показатели са Франция и Германия, където новите реколти се очертават да бъдат с 7,9% и 18,2% по-големи - 36,86 млн. т и 23,64 млн. т съответно. Прави впечатление и много оптимистичната прогноза за румънското производство на пшеница през 2019 г. - 9,02 млн. тона, с 12,9% повече спрямо 2018 г., пише sinor.bg.

Производство на мека пшеница в ЕС, в млн. тона

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018 оценка

2019 прогноза

Общо ЕС-28

136,32

148,27

152,13

135,50

141,87

127,44

139,82

Франция

36,74

37,45

40,91

28,144

36,58

34,16

36,86

Германия

24,87

27,81

26,41

24,42

24,31

20,00

23,64

Великобрит.

11,92

16,51

16,45

14,46

14,87

13,65

15,28

Испания

6,72

5,65

5,45

6,88

3,79

6,60

5,71

Полша

9,59

11,48

11,12

10,47

11,66

9,82

10,05

Унгария

5,04

5,23

5,26

5,22

4,89

4,77

4,85

Румъния

7,99

7,40

7,56

8,23

8,61

7,99

9,02

България

5,06

4,91

4,67

5,66

6,30

5,70

5,79

*По данни на COCERAL

В същото време, според експертите от търговското лоби, производството на твърда пшеница в страните от ЕС през 2019 г. може да бъде намалено с 6,2% до 8,09 милиона тона, главно вследствие на редуциране на площите с 6.3% спрямо предходния сезон.

Производството на царевица в ЕС през 2019 година ще нарасне с 1,2% до 60,99 милиона тона. Площта на сеитбата ще се увеличи с 2,1% и това ще компенсира намаляването на добива с 1%, до 7,15 т / ха. Важно е да се отбележи, че зад почти непроменените общи числа се крият доста значими отклонения в показателите на отделните страни.

Най-интересният момент в прогнозата на COCERAL е перспективата за значително по-слаба от миналогодишна реколта от царевица в Румъния - 10,83 млн. т, в сравнение с 12,00 млн. т, очаквани за 2018 г. Спадът в румънското производство изцяло се компенсира с увеличените добиви от фуражно зърно във Франция и Германия - 14,21 млн. т и 3,65 млн. т съответно, в сравнение с 11,79 млн. т и 2,70 млн. тона прибрани през миналата година.