Анализатори на Европейската организация на търговците със зърнени храни, маслодайни семена, растителни масла и шротове (COCERAL) прогнозира ръст на реколтата от зърнени култури в държавите членки на Европейския съюз през тази година с 5,2 млн. тона спрямо 2020 г. до 283,48 млн. тона.

Според мартенския доклад на COCERAL, пише sinor.bg, реколтата от мека пшеница в ЕС може да нарасне до 126,6 млн. тона от 118,7 млн. тона през миналата година. За Франция предвиждането е за ръст до 35,8 млн. тона от 29,1 млн. тона през 2020 г., за Германия - до 23 млн. тона от 21,9 млн. тона, докато за Полша се прогнозира лек спад до 11,05 млн. тона от 11,9 млн. тона, смятат експертите на организацията.

Небивал срив в българския износ на пшеница и слънчоглед

Небивал срив в българския износ на пшеница и слънчоглед

При царевицата търговията се задържа на миналогодишното ниво

Засетите площи с тази зърнената култура се прогнозира да се разширят до 21,7 млн. хектара от 20,6 млн. хектара през миналия сезон.

При царевицата оценката за производството в ЕС е за ръст до 63,5 млн. тона при прибрани 62,3 млн. тона през миналата година. По-богата реколта се очаква във Франция - 14,2 млн. тона при 13,4 млн. тона през 2020 г., в Румъния - 11,7 млн. тона при 9,6 млн. тона през миналата година, и в България - 3,8 млн. тона при 3,5 млн. тона през 2020 г.

Ценови срив на зърнените пазари

Ценови срив на зърнените пазари

Прогнозата за реколта от пшеница и царевица в ЕС е благоприятна

Същевременно за част от основните производителки на царевица в ЕС се прогнозира спад на реколтата - до 7,3 млн. тона от 8,3 млн. тона в Унгария, до 5,8 млн. тона от 6,1 млн. тона в Италия, до 3,4 млн. тона от 3,8 млн. тона в Германия и до 4,1 млн. тона от 4,2 млн. тона в Полша. Средният добив от царевицата в ЕС се предвижда да се повиши до 7,23 тона от хектар от 7,08 тона от хектар през 2020 г., но при слабо свиване на площите до 8,78 млн. хектара от засетите през миналия сезон 8,81 млн. хектара.

По-слаба реколта от пшеница и царевица в ЕС през 2020-а

По-слаба реколта от пшеница и царевица в ЕС през 2020-а

Сухото време сви добивите не само във Франция и Германия, но и в балканските страни

Анализаторите на COCERAL прогнозират и увеличаване на реколтата от маслодайни култури в ЕС през тази година до 29,6 млн. тона от 28,4 млн. тона през 2020 г. Оценката и за трите основни култури е за ръст на производството - до 16,5 млн. тона от 16 млн. тона при рапицата, до 9,9 млн. тона от 9,2 млн. тона при слънчогледа и до 3,1 млн. тона от 3,07 млн. тона при соята.