През второто тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт на един зает в българската икономика се увеличава с 3.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Заетите лица са 3 633.1 хил. души, а общият брой отработени часове е 1 518.9 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през второто тримесечие на т.г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г. показва увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите.

Структура на заетите лица по икономически дейности през второто тримесечие на 2018 и 2019 година (в проценти)

Снимка 441481

На едно заето лице се падат 8 011.8 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 19.2 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на 2019 г. се увеличава реално с 4.4%, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 4.5% за същия период.

По предварителни данни на НСИ за второто тримесечие на т.г.. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 776.7 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 18 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 187.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 17.3 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 469.8 лв. БДС на един зает и 3.6 лв. за един отработен човекочас.