Румънският нефтохимически гигант Oltchim трябва да върне неправомерно получена държавна помощ от 335 млн. евро. Финансирането е предоставено от румънския бюджет след неуспешната приватизация на компанията през септември 2012 г., а през януари 2013 г. Oltchim бе обявена в несъстоятелност.

Европейската комисия разследва казуса и установи, че купувачите на активите на предприятието не се възползват от предишна помощ, която му е предоставена, защото са придобили активите при пазарни условия. Това означава, че Oltchim носи отговорност за връщане на финансовата помощ.

Държавната помощ се състои най-вече в опрощаване на дълговете на нефтохимическия комбинат към различни държавни предприятия. Въпреки огромните си задължения, то е поддържано изкуствено от румънските власти, които са осигурявали редовни доставки на необходимите суровини.

Комисията разкрива, че държавното финансиране, предоставено на Oltchim, противоречи на правилата на ЕС за държавните помощи и трябва да бъде възстановено на румънския бюджет.

"През годините Oltchim се възползва от отмяната на значителни публични задължения. Разследването ни установи, че тези мерки дадоха на компанията несправедливо икономическо предимство в нарушение на правилата на ЕС за държавните помощи, които сега Румъния трябва да си възстанови. В същото време продажбата на повечето активи на Oltchim при пазарни условия може да осигури устойчиво бъдеще за икономическите дейности на компанията, без да е необходима допълнителна обществена подкрепа", заяви еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер.

Oltchim е една от най-големите нефтохимически компании в Централна и Източна Европа. Тя е собственост на румънската държава, която притежава контролен дял от 54.8%.