Административен съд - София-област е отменил глобата от почти 15 милиона лева, наложена на "Метро Кеш енд Кери България" от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в началото на февруари месец т.г.

Антимонополният орган санкционира германската верига по жалба на "Лидл България" заради забранена сравнителна реклама и послания, които дискредитират репутацията на търговски конкурент. Става въпрос за рекламна кампания на "Метро" от 2018 г. с основен слоган "Не сменяй вкуса, смени магазина. При нас италианската седмица е през цялата година. Метро. Имаме го".

Според "Лидл" "един от основните елементи, с които българските потребители на бързооборотни стоки трайно идентифицират и припознават "Лидл", са именно "тематичните седмици", като цитира изследвания от 2015, 2016 и 2017 година. А Комисията прие становището на веригата.

"Метро" бе глобена с 15 милиона лева от КЗК след жалба на "Лидл"

"Метро" с глоба от 15 милиона лева след жалба на "Лидл"

Регулаторът ще решава и по оплакване срещу "Фантастико"

Съдът обаче е на друго мнение. И след анализ на доказателствата излиза с решение, че Комисията неправилно е приложила закона и е направила неточна преценка на доказателствата.

Съдебният състав с председател Георги Николов смята, че Комисията неправилно е решила, че рекламната кампания на "Метро" попада в категорията на сравнителната реглама.

"Тематичните седмици" не са отличителен белег.

"За да достигне до извода, че процесните рекламни похвати могат да бъдат квалифицирани като сравнителна реклама, Комисията е приела, че т.н.р. "тематични седмици" са отличителен и характерен индивидуализиращ белег единствено на "ЛИДЛ". Именно поради така възприетото, КЗК е приела осъществяваната рекламна кампания на "МЕТРО", като сравнителна реклама по смисъла на чл. 34 ал. 1 от ЗЗК.

Съдът обаче счита, че посоченият и възприет от КЗК отличителен белег не може да бъде възприет като уникален за "ЛИДЛ". В конкретният случай не са налице дефинираните в оспореното решение отличителни характеристики даващи основание да се приеме, че тематичните седмици са уникални и характерни единствено за рекламните кампании на "ЛИДЛ", пише в решението.

Съдът смята още, че провежданите от "Лидл" рекламни кампании под формата на "тематични седмици" не могат да се характеризират с признака "изключителност".

Съставът постановява още, че в обсъжданите рекламни послания не се съдържа дискредитираща или опетняваща информация, тъй като в тях не би могъл да се идентифицира конкурент. "Нещо повече, не са установени в хода производството компроментиращи, осмиващи, неверни или необосновани твърдения в цитираните клипове по отношение на конкретен участник на пазара", пише още в решението.

Пълното решение може да намерите тук.