Компанията Schneider Electric, която развива сериозен бизнес в България, обяви, че е подписала договор за доставката на оборудване за средно напрежение и софтуер за мрежово управление за усъвършенстване на електроразпределителна мрежа в Сърбия. Проектът е на стойност €140 милиона, като със сумата е предвидена за модернизация в цялата страна.

Усъвършенстването на мрежата ще подобри качеството на електроснабдяването и по този начин ще подобри услугата, предоставяна от оператора на електроразпределителната система на Сърбия Elektrodistribucija Srbije (EDS) и неговите клиенти.

"Убедена съм, че новата инвестиция в модернизацията на нашата електроразпределителна система на стойност 140 млн. евро ще подобри снабдяването на нашите граждани, както и на стопанските субекти, и значително ще намали загубите по мрежата - с по няколко милиона евро годишно", заяви сръбският премиер Ана Бърнабич.

Снимка 577646

Източник: Schneider

Schneider Electric ще оптимизира усилията на Сърбия за модернизация и автоматизация

Като водещ доставчик на технологии на пазара Schneider Electric разполага със свързаните продукти, софтуер и експертен опит за модернизиране, автоматизиране и трансформиране на цялата мрежа средно напрежение в страната.

Дигитализираните мрежи на бъдещето подобряват енергийната ефективност, ускоряват интеграцията на възобновяемите енергийни източници, като слънчевата и вятърната енергия, балансират енергийното предлагане и търсене и по този начин улесняват прехода към зелена енергия.

Schneider Electric инвестира €60 милиона в ново производство край Пловдив

Schneider Electric инвестира €60 милиона в ново производство край Пловдив

До средата на 2023 година "умната фабрика" ще наеме над 100 нови служители

Възможностите за управление на данни подкрепят усилията за оптимизиране и декарбонизация на потреблението на енергия.

Снимка 531617

Източник: iStock

Модернизацията и цифровизацията на мрежата също помагат да се определи как най-добре да се конфигурира и експлоатира съществуващата разпределителна мрежа, което може да намали или отложи големите капиталови инвестиции за изграждането на електроцентрали - като така ще се спестят средства и ще се намалят отпадъците.

"Софтуерът, произведен в Сърбия от Schneider Electric, може да бъде внедрен в нашата енергийна мрежа, за да я направи по-надеждна и ефективна, с по-малко прекъсвания, както и да намали загубите по мрежата", посочи Дубравка Джедович, министър на минното дело и енергетиката на Сърбия.

"Горд съм, че Schneider Electric помага на Сърбия да постигне целите си за модернизация на мрежата и да подкрепи прехода към зелена енергия", изтъкна Гари Лорънс, президент на подразделението за електроенергия и мрежи в Schneider Electric.

Заводът на компанията у нас произвежда над 40 милиона прекъсвача годишно

През септември миналата година Schneider Electric, профилирана предимно в производство на машини и оборудване в сферата на енергетиката, разшириха производството си у нас с 30 процента чрез три поточни линии за автоматични прекъсвачи. 

Сумата на инвестицията е над €60 милиона, а до средата на 2023 година бяха назначени над 100 души нов персонал, които бяха специално обучени за работа с различните роботизирани машини. Заедно с тях общият брой на служителите вече е над 1000.

За да се отговори на все по-голямото търсене в глобален мащаб, процесът на работа в завода на Schneider Electric край Пловдив  е 24 часа, 7 дни в седмицата.

Фабриката е разположена на площ от 13 дка. Както съществуващата база, така и новата част, работят като "умна фабрика". Това означава, че голяма част от процесите, свързани с производството, са дигитализирани.

Френската Schneider Electric напуска Русия, кой купува 5-те й завода

Френската Schneider Electric напуска Русия, кой купува 5-те й завода

Отпускат се средства за подпомагане на 3500 работещи в компанията