Синдиците на фалирата "Корпоративна търговска банка" - КТБ, официално съобщиха, че събраните вземания от датата на обявяването на банката в несъстоятелност до 31.12.2019 г. надхвърлят 1 млрд. лева. Сумата се доближава до прогнозния размер на събираемост - 1.25 млрд. лева, който бе посочен преди няколко години в доклад на "ПрайсУотърхаус Купърс".

Резултатът е вследствие от действията на синдиците за попълване на масата на несъстоятелността чрез събиране на предоставените от КТБ кредити, осребряването на активи и обявяване недействителността на извършени прихващания.

В съобщението на синдиците се посочва, че вложителите в КТБ също са усетили ефекта от осребряването на активите, след като на 09 май 2019 г. между тях бяха разпределени 570 млн. лева. Това е сумата от изготвената първа частична сметка за разпределение на събраните дотогава средства в масата на несъстоятелността на банката. В резултат на това разпределение хиляди вложители получиха част от вложенията си в КТБ, като към 31 декември 2019 г. общо изплатените им средства са близо 502.5 млн. лв., което представлява 88.16% от разпределяната сума.

Синдиците съобщават, че активно се работи и по изготвянето на втора частична сметка за разпределение на събраните парични средства от масата на несъстоятелността на КТБ, като се очаква скоро тя да бъде обявена в Търговския регистър.