Американската верига пицарии Domino's Pizza Inc., която е най-голямата в света, отчете нетна печалба над очакванията на анализаторите през четвъртото тримесечие на фискалната 2023 година. Същевременно обаче, общите приходи на компанията не достигнаха с малко предварителните очаквания.

Както се казва в съобщението на компанията, нетната й печалба за тримесечието, приключило на 31 декември 2023 г., е 157,3 милиона долара, или 4,48 долара на акция. Същите показатели за предходната фискална година са съответно 158,3 милиона долара, или 4,43 долара на акция.

Приходите на световната верига Domino's Pizza се увеличиха до 1,403 милиарда долара, от 1,392 милиарда долара за същия период на предходната година.

Анализаторите, анкетирани предварително от FactSet, прогнозираха средна нетна печалба от $4,38 на акция, при приходи от 1,422 милиарда долара.

Продажбите на компанията в Съединените щати са нараснали с 2,8% на годишна база, а в световен мащаб - с 0,1%.

Броят на пицариите на компанията в света през последното финансово тримесечие се е увеличил с 394, до 20 591 заведения.

Бордът на директорите на Domino's Pizza също така одобри допълнително обратно изкупуване на акции в бъдеще на стойност 1 милиард долара.

Пазарната капитализацията на веригата Domino's Pizza през последната година се е увеличила с внушителните 46,7% до 15,13 милиарда долара, докато борсовият индекс Standard & Poor's 500 е нараснал за периода с 27,8%.

 Domino's Pizza напуска Италия, смазан от конкуренцията и пандемията

Domino's Pizza напуска родното място на пицата, смазан от конкуренцията и пандемията

След седем години на пазара там