Първата изцяло българска хазартна компания излиза на Българската фондова борса. "Телематик Интерактив България", която стои зад популярния бранд Palms Bet, се надява да набере свеж капитал в размер на около 20 млн. лв., а при наличен интерес да продаде и още 400 хил. съществуващи акции от настоящите акционери.

Първичното публично предлагане ще започне на 14 февруари, като оферти инвеститорите ще могат да подават в рамките на 4 дни. Заложеният ценови диапазон на акциите е между 50 лв. и 75 лв., което ще даде оценка на българската компания между 200 и 300 млн. лв.

Дружеството е приело дивидентна политика да разпределя не по-малко от 40% от реализираната печалба.

Компанията предвижда да увеличи капитала си с 10% чрез емитирането 400 000 нови акции, като очаква да набере около 20 млн. лв. При наличието на инвеститорски интерес, мажоритарният акционер "Елдорадо корпорейшънс" АД ще предложи за продажба още до 400 000 съществуващи акции с цел постигането на по-голяма ликвидност.

Почти 26 млн. лв. интерес към IPO-то на българската Dronamics

Почти 26 млн. лв. интерес към IPO-то на българската Dronamics

Компанията успешно набра почти 5,9 млн. лв. за развитието си

При успешно пласиране на всички предложени акции свободно-търгувани ще са 18.2% от капитала и пазарната капитализация на free float се очаква да надхвърли 40 млн. лв.

Набраните средства ще подпомогнат компанията да продължи бързото си развитие чрез експанзия на нови пазари, като в процес на подготовка е навлизането на пазара в Перу.

Компанията увеличава приходите си почти 38 пъти през последните три години като очаква за 2021 г. да достигнат 78 млн. лв. и над 20 млн. лв. нетна печалба, или рентабилност от около 27%.

Освен казино игри и спортни залози, "Телематик" инвестира и в онлайн игри, които предоставя на оператори в Европа, Латинска Америка, Африка и Азия.