ПОАД "ЦКБ-СИЛА" - първото пенсионноосигурително дружество в България, тази година празнува 30 години от създаването си. Дружеството е учредено на 7 февруари 1994 г., като през изминалите три десетилетия се развива успешно и към днешна дата е успяло да се наложи като емблема за cигypнocт и стабилност за ĸлиeнтитe си и доверен партньор с добро име в професионалните среди.

"ЦКБ-СИЛА" управлява три основни пенсионни фонда: универсален - за родените след 31.12.1959 г., професионален - за работещите в условията на първа и втора категория труд, както и доброволен - за формиране на допълнителна доброволна пенсия с лични вноски и/или вноски от осигурител. Дружеството управлява и фонд за изплащане на пожизнени пенсии и фонд за разсрочени плащания, от които изплаща пенсии на лица от универсален пенсионен фонд от октомври 2021 г. Клиентите на професионалния пенсионен фонд получават пенсии от 2019 г. ПОАД "ЦКБ-СИЛА" изплаща пенсии от доброволен пенсионен фонд от март 1996 г.

Георги Тодоров, изпълнителен директор на "ЦКБ-Сила"

Източник: ЦКБ-Сила

Георги Тодоров, изпълнителен директор на "ЦКБ-Сила"

"И през следващите 30 години ще се стремим да работим все така усилено за удовлетвореността на своите клиенти при управлението на техните спестявания и изплащането на пенсии. Другата важна цел, която си поставяме в "ЦКБ-СИЛА", е да се повиши пазарният дял, чрез привличане на още повече осигурени лица в трите пенсионни фонда.

Вярваме, че ще се увеличава броят на пенсионерите, получаващи пенсии от фондовете, управлявани от "ЦКБ-СИЛА", сподели изпълнителният директор на дружеството Георги Тодоров.

Днес пенсионноосигурителната компания има стабилно присъствие на пазара, като преди всичко се старае да работи за благосъстоянието на своите клиенти и да им предоставя висока доходност на вложените средства. Средствата на осигурените лица се инвестират професионално и при спазване на законовите разпоредби.

Кирил Червенков, изпълнителен директор на "ЦКБ-Сила"

Източник: ЦКБ-Сила

Кирил Червенков, изпълнителен директор на "ЦКБ-Сила"

Кирил Червенков, изпълнителен директор на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" каза по повод 30-а годишнина на дружеството, че се "гордее с постигнатите резултати, стотиците хиляди удовлетворени клиенти, поверили вноските си за допълнителна пенсия в управляваните фондове, и гледа с оптимизъм и вяра към бъдещето развитие на пенсионноосигурителното дружество".

"ПОАД "ЦКБ-СИЛА" предоставя качествено обслужване през изминалите години, с грижа за всички осигурени лица в трите ни пенсионни фонда, както и отговорно управление на доверените от тях средства", допълни г-н Сава Стойнов, изпълнителен директор на пенсионноосигурителната компания.

Сава Стойнов, изпълнителен директор на "ЦКБ-Сила"

Източник: ЦКБ-Сила

Сава Стойнов, изпълнителен директор на "ЦКБ-Сила"

Към 31 декември 2023 г. дружеството може да се похвали с над 403 хиляди доволни клиенти и над 2 млрд. лева управлявани нетни активи в пенсионните фондове, по данни на КФН /www.fsc.bg/.