В края на второто тримесечие UniCredit записа 4,4-кратен спад на нетната печалба, до 420 милиона евро. Оперативната печалба намалява с 16,6% до 1,726 милиарда евро. Нетният лихвен доход на групата е 2.393 млрд. Евро, което е 4.5% на годишна база. Приходите намаляват със 7,7% до 4,17 милиарда евро.

Оперативната печалба за първото шестмесечие на тази година възлиза на 3,61 милиарда евро, което е с 16,6% по-малко от миналата година. Нетният лихвен доход на групата е 4.887 милиарда евро, което е с 3.1% по-малко спрямо предходната година. Приходите паднаха със 7,9% до 8,548 милиарда евро.

"Първите признаци на възстановяване на бизнеса видяхме в края на второто тримесечие, когато икономиките на повечето от основните ни пазари започнаха да се отварят", казва в съобщението изпълнителният директор на UniCredit, Жан Пиер-Мустие.

Нетната загуба на италианската банкова група UniCredit през първата половина на 2020 г. възлиза на 2,286 милиарда евро, се казва в съобщението на финансовата компания.

За сравнение - за същия период на миналата година банката реализира чиста печалба от 3,028 млрд. евро.

Банковата група на UniCredit оперира в 18 държави, сред тях е и България с най-голямата търговска банка в страната - Уникредит Булбанк.