Apple, Google и Microsoft стоят върху купища пари кеш. Трите технологични гиганта държат общо 464 милиарда долара пари в брой, сочи последният доклад на Moody's, цитиран от CNN Money.

Данните обхващат периода от миналата година, а само Apple разполага с четвърт трилион от сумата. Причината за огромното количество пари са печалбата на компанията, както и няколко големи придобивания, направени през годината.

Размерът на парите е достатъчен, за да купи компания като Netflix три пъти, а сумата e в по-голямо количество от баланса на всяка голяма индустрия, освен областите на технологиите и здравеопазването.

В същото време Microsoft е натрупала 131.2 милиарда долара, а компанията майка на Google Alphabet държи 88.3 милиарда долара кеш.

Нефинансовите компании в САЩ, които Moody's проучва, разполагат с общо 1.84 трилиона долара кеш в края на миналата година. Сумата е с 11% повече от 2015 г. и почти два пъти и половина от стойностите през 2008 г.

Около 1.3 трилиона долара или 70% от общия размер на парите се държат в чужбина, където не подлежат на данъчно облагане от САЩ. Apple, собственикът на Google Alphabet, Microsoft, Cisco и Oracle пазят 88% от своите пари в брой в чужбина.