Чистата печалба на германския автомобилен концерн Volkswagen Group за 2016 г. е €5,4 милиарда, след загуба за предходната година от €1,5 млрд. се посочва в отчета на компанията.

Оперативният положителен резултат достига рекорднота стойност от 14,6 милиарда евро. Но заради т.нар. "дизеловата афера" производителят трябваше отново да направи отчисления от над 6 милиарда евро. 

Печалбата преди данъците, възлиза на 7,3 милиарда евро, след данъците вече е 5,4 милиарда евро. Въпреки големите отчисления в резервния фонд, автомобилният гигант отново се върна в раздел печалба.

През 2015 Volkswagen отчете солидна загуба заради извънредните отчисления в размер на 16,9 милиарда евро в резервния фонд за "дизелгейт". Миналата година отчисленията в този фонд са били в обем 6,4 милиарда. 

Оборотът на концерна нарасна с 4 милиарда евро, достигайки 217,3 милиарда евро.

Нетната ликвидност на Volkswagen е 27,2 милиарда евро. През миналата година в касите са влезли 24,5 милиарда евро. От тях са инвестирани 15,9 милиарда евро, което прави 6,9% повече от миналата година.

По-рано стана известно, че компанията е станала световен лидер по продажби на автомобили, изпреварвайки японския производител Toyota. Глобалните продажби на Volkswagen Group през 2016 г. са нараснали с 3,8% в сравнение с предходната - до 10,3 милиона реализирани автомобила.