Едно от най-важните неща за успех на финансовите пазари, е да имате стратегия и план за търговия. И то не само в главата ви... А написан на лист хартия!

Това е съвет даван не от един и двама експерти, включително и от Гавин Холмс, разпространяващ стратегията за търговия Volume Spread Analysis (VSA).

Всъщност, ако има две неща, които са препоръчвани от всички специалисти, за успех в търговията, то те могат да се сведат до това - дисциплина и наличието на стратегия и план за търговия.

Сега ще разгледаме по-подробно частта със стратегията и търговския план.

Ако не знаете на къде сте тръгнали, как ще разберете с какво да отидете - с автобус, кола, или самолет. Същото е и при търговията на финансовите пазари. Ако не знаете какви са целите ви и какви инструменти да използвате, няма как да ги постигнете.

Съставянето на стратегията ви, трябва да започне с определяне на рисковия ви профил. Какъв е процентът на загуба, която можете да си позволите като цяло. След това можете да разделите тази цел на по-малки цели. Какъв е размерът на загубата, която можете да си позволите от една сделка, на седмица, на месец, или за година.

Милиардерът, който основа Airbnb, споделя най-добрия бизнес съвет, който е получавал

Милиардерът, който основа Airbnb, споделя най-добрия бизнес съвет, който е получавал

Брайън Чески получава съвет за 1 милион долара

След като определите рисковия си профил, време е да погледнете и към доходността, която търсите на пазара. Тя не бива да е нереалистична и трябва да е в някакво съотношение с риска, който сте склонен да поемете. Определете някакво нормално съотношение между двете. Например едно към две.

Или ако сте склонен да поемете риск за загуба в размер на до 15%, то не бива да си поставяте за цел доходност по-голяма от 30%. Това съотношение доходност риск, трябва да прехвърлите и върху сделките, които правите.

Рискът, който сте склонен да поемете и доходността, която търсете, ще ви дадат и отговор на трудния въпрос - с какъв капитал трябва да търгувате.

Попитайте се каква е сумата, съгласно размера на дохода ви, загубата на която няма да ви "разори", или да доведе до психическо разстройство, но в същото време ще ви накара да бъдете внимателен. Това можете да определите и на база месечния си доход. Например, един, два, три, или повече месечни дохода, в зависимост от склонността ви към риск.

Или, ако изкарвате по 1 500 лева на месец, и сте склонен да си позволите загуба на два месечни дохода, то размерът на загубата, в рамките на която трябва да ограничавате търговията си е 3 000 лева.

Сега, ако тези 3000 лева са 15%, то можете да започнете търговията си с 20 000 лева. Тридесет процента доходност на година пък, биха ви носили 6 000 лева. Това устройва ли ви?

Ако отговорът е не..., повишете размерът на търгувания капитал, но трябва да сте отворени и към по-голяма потенциална загуба на месечни доходи!

Следващата стъпка е да определите какъв е размера на загубата, която можете да рискувате в рамките на една сделка. Специалистите препоръчват, този размер да не превишава 2%. В нашия случай с примера с 20 000 лева, 2% са 400 лева.

При съотношение доходност риск от две към едно, то с потенциалните сделки, които ще правите, ще търсете доходност в рамките на 4% от капитала ви, или 800 лева.

Разбира се тук се намесва и въпроса с диверсификацията. Според традиционните схващания, колкото по-диверсифициран е вашия портфейл, толкова по-малко отворен е той към несистематичния риск, типичен за инвестициите в отделни акции.

Парите в брой като печеливша стратегия през 2023 година

Парите в брой като печеливша стратегия през 2023 година

Все повече инвеститори залагат на кеша

Ако приемем, че решите да диверсифицирате между 10 акции, всяка от които е с 10% тегло във вашия портфейл, то някоя от тях трябва да поевтинее с 20% за да стигнете до ограничението за загуба от 4% от капитала ви от една позиция.

Когато имате размера на потенциалната печалба, която целите и максималната загуба, която можете да си позволите, вече можете да настроите и към какъв тип акции, сектори и индустрии да се насочите...

И обратното... Ако имате идея за това кой сектор ви е интересен, можете да започнете да правите изчисленията в обратен ред.

В крайна сметка за да сте успешен, при подобен търговски план, не е необходимо да познавате на 100%.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.