Наличието на пари в брой ще е печелившта стратегия тази година. Това е позицията на все повече професионални и дребни инвеститори, анкетирани от Bloomberg. Две трети от тях очакват кешът в портфейла да е нетен позитив през 2023 година.

Всъщност, това е логично, предвид високата доходност по американските облигации и високите лихви по спестовните сметки. Наистина голяма промяна след години на почти никакви печалби от парите в брой заради почти нулевите лихви.

Швеция постепенно се отказва от парите в брой: какви ще са последствията

Богатата европейска държава, която постепенно се отказва от парите в брой: какви ще са последствията

Цифровите пари ли са бъдещето?

От парите, които инвеститорите ще вложат в пазарите тази година, по-вероятни са покупките на пасивни фондове, тези които следят индексите, а не активно управлявани взаимни фондове.

В разпродажбата на активи през 2022 година активните инвеститори се представиха по-силно отколкото пазара като цяло. А това често означава, че фондовете се понижават по-малко, отколкото индексите.

Тази година две пети от пазарните наблюдатели казват, че шансовете активно управляваните големи взаимни фондове в САЩ да надскочат S&P 500 са ниски. Със значително мнозинство, анкетираните смятат, че индексните фондове ще запазят или ще повишат пазарния си дял през следващите 3 години.

ЕЦБ: Цифровото евро би било допълнение към парите в брой

ЕЦБ: Цифровото евро би било допълнение към парите в брой

"Прототипът" на дигиталната валутата ще бъде представен през 2023 година