През февруари 2023 г. ще стартира втория етап на плащания на обезщетения по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на ЗК "Олимпик" (в ликвидация), съобщиха от Гаранционния фонд. В тези плащания са включени дължимите обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, на база предоставен от ликвидаторите на ЗК "Олимпик" списък на претенции.

Дължимите суми ще бъдат преведени от Гаранционния фонд по банков път на засегнатите лица, по посочените от тях банкови сметки в производството по ликвидация на ЗК "Олимпик". 

С плащането и по втория списък на ликвидаторите се удовлетворяват общо 335 броя претенции към българския клон на ЗК "Олимпик". Общата стойност на плащанията по тях до момента възлиза на 7.561 млн. лв., като понастоящем кипърският Гаранционен фонд е започнал частично да възстановява извършените плащания от българския Гаранционен фонд по първия списък, предоставен от ликвидаторите на ЗК "Олимпик".

Кипърския гаранционен фонд ще плаща на ощетените от застрахователя "Олимпик" българи

Кипърския гаранционен фонд ще плаща на ощетените от застрахователя "Олимпик" българи

Но потърпевшите ще трябва да изчакат още

Първият етап в процеса по плащания по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на застрахователна компания "Олимпик" в ликвидация, Гаранционният фонд стартира на 20 юни 2022 г. изплащане на главниците по безспорните обезщетения, определени и потвърдени по съдебен ред.

Припомняме, че в полунощ на 18 август 2018 г. точно 197 551 автомобила в България останаха преждевременно без задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Това се случи, след като кипърското дружество "Олимпик", което не е регистрирано у нас, а оперира само чрез клон, фалира.