Покрай кризата с пандемията, електроенергията, газа и с какво ли още не, много българи сигурно са забравили скандал с фалиралият кипърски застраховател "Олимпик", чийто клон у нас завлече хиляди български клиенти. Няколкогодишната сага около този казус се затлачи, защото кипърският гаранционен фонд отказа да възстанови средствата, които ще се изплащат на клиентите на "Олимпик" в България. И заради този отказ българският Гаранционен фонд страна заведе арбитражно дело срещу кипърския Гаранционен фонд.

Днес българският Гаранционен фонд официално съобщи ,че арбитражното дело, образувано пред пред Съвета на бюрата във връзка с несъстоятелността на застрахователна компания "Олимпик", е приключило. Според съобщението основното заключение в арбитражното решение е, че Конвенцията от 1995 г. за правото на регрес между гаранционните фондове е приложима по случая, съответно кипърският Гаранционен фонд е отговорен по отношение на застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик".

"Решението на арбитъра е първата важна стъпка в процеса по осигуряване на възможност лицата, които имат вземания по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на застрахователна компания "Олимпик", да получат обезщетения.

След потвърждение, че кипърският Гаранционен фонд ще се съобрази с решението на арбитъра, като следващ етап предстои провеждането на преговори за изработване и сключване на Техническо споразумение, с което да се уредят процедурите и механизмите по разплащанията. Те предвиждат разплащанията по вземанията да бъдат извършвани от българския Гаранционен фонд, а изплатените от него суми да бъдат възстановявани от страна на кипърския Гаранционен фонд. Гаранционният фонд ще оповестява своевременно информация за развитието на процеса.

Доколкото обхватът на Конвенцията е ограничен до инциденти, възникнали на територията на Република България, българският Гаранционен фонд ще има право на възстановяване и на разходите си към Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) по системата "Зелена карта", ако инцидентите, във връзка с които са изплатени суми на компенсационни органи, са възникнали в Република България", обясняват от българския Гаранционен фонд.

От нашия Гаранционен фонд припомнят, че до арбитражното дело се стигна след като кипърският Гаранционен фонд отказа да признае приложимостта на Конвенцията за правото на регрес между гаранционните фондове от 1995 година и съответно да поеме отговорност по отношение на застрахователните договори, сключени със застрахователна компания "Олимпик" - клон България. Според залегналия в Конвенцията принцип, в случай на неплатежоспособност на застраховател със седалище в друга държава членка на ЕС, който извършва дейност при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, увредените лица се обезщетяват от компенсационната схема (гаранционен фонд) по седалище на застрахователя. Подобен подход е възприет и в българското законодателство, като според Кодекса за застраховане Гаранционният фонд, чрез управлявания от него "Обезпечителен фонд" , има право да компенсира увредените лица в случай на несъстоятелност на застраховател със седалище Република България. От покритието му са изключени застрахователи със седалище в държава от ЕС, извършващи дейност чрез клон в България, какъвто е случаят с "Олимпик".

Към момента на възникване на казуса "Олимпик" няма единна и общо приложима уредба на равнище ЕС в областта на компенсирането на ползвателите на застрахователни услуги в случай на несъстоятелност на застраховател. Понастоящем на равнище Европейски съюз се осъществява инициатива за хармонизация на режима на компенсационните схеми в автомобилното застраховане чрез Моторната директива. След четири години преговори измененията в Моторната директива вече са приети от Съвета на ЕС и Европейския парламент и се очаква обнародването й. Сред промените е въвеждането на хармонизиран механизъм за компенсация в случай на неплатежоспособност на застраховател, предоставящ задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. В него е залегнал принципът, че отговорност при компенсиране в случай на неплатежоспособност на застраховател има гаранционната схема в държавата по произход на застрахователя.