Пазарът на труда се променя по-бързо, отколкото можете да си представите. Демографските специфики и технологичното развитие може да предизвикат съкращаването на 5 милиона работни места до 2020 г., показва анализ на Световния икономически форум.

В документа са включени мненията на 350 работодатели, заети в 9 индустрии в 15-те най-големи икономики в света. Според тях освен значителен спад на търсенето на работна ръка в някои сектори, ще има ръст в други. Ето и осемте категории професии, които ще са най-търсени през следващите години:

1. Анализатори на данни

Според прогнозите през 2020 г. анализаторите на данни ще бъдат ценени и търсени кадри във всички индустрии.

2. Професии, свързани с математика и компютри

Търсенето на хора с такива знания ще продължава да нараства. В това число влизат програмисти, софтуерни разработчици, специалисти по сигурността на информацията и други.

3. Архитекти и инженери

Тук трябва да се отбележи, че много работа ще има за инженерите, специализирани в биохимията, нанотехнологиите и роботиката. В доклада се допълва, че до 2020 г. 2 милиона работни места ще бъдат създадени в цял сват в сферата на компютрите, математиката, архитектурата и инженерните науки.

4. Специалисти по продажби

В бъдеще компаниите все повече ще се нуждаят от добри специалисти, които могат да предложат различни оферти на клиентите от всички сфери, включително от частния, държавния и гражданския сектор.

5. Висши мениджъри

Бизнесът ще има нужда от добре квалифицирани висши мениджъри, които да помогнат на служителите да преминат през периода на промяна, свързана най-вече с развитието на новите технологии. Такива хора ще се търсят и в сферата на медиите и в развлекателната индустрия.

6. Продуктови дизайнери

Едно от качествата, които най-много ще се ценят през следващите 5 години, е креативността. Причината е, че голям брой от еднообразните монотонни дейности ще бъдат автоматизирани и ще се търсят повече хора в сферата на креативната сфера. Това ще се отнася особено за индустриалния и рекламния дизайн.

7. Човешки ресурси

Въпреки че някои професии ще изчезнат напълно, нови ще се създадат и трябва да има кой да подбере най-подходящите кандидати за тях.

8. Връзки с държавния сектор

Тъй като предстои компаниите тепърва да въвеждат в работата си развиващи се технологии, ще им трябват специалисти, които да помогнат тези процеси да бъдат извършени по законоустановения начин.