"Хората ни избират като работодател не само защото могат да станат част от екипа на стабилна и развиваща се корпоративна структура с утвърдени традиции, а най-вече защото се припознават в нас като хора. Ние сме модерни, интересни, атрактивни, с богат и разнообразен професионален и личен живот."

Това споделя Антония Хаджитонева - заместник-директор "Управление на човешкия капитал" във Fibank. Антония притежава качества, задължителни за един успешен професиналист, а в личното си време се отдава на различни хобита - тя е самоук художник, страстен кулинар, с увлечение към спорта и страст към модата. Не на последно място, тя е майка на 14-годишен тийнейджър. Как успява да постига баланс между работата и личния живот - "със самодисциплина и любов", казва Антония, която е част от структурата на ПИБ вече над 10 години.

Първа инвестиционна банка е мястото, което дава на Антония шанса да стартира кариерата си в сферата на човешките ресурси и да се развие като експерт в тази все по-ключова за всяка организация област. "В банката постигнах успех в професионално отношение, развих се като личност и изживях много емоционални моменти". Колегите си описва като 100% професионалисти, отдадени на работата си, в същото време различни и цветни, извън традиционното възприятие и разбиране за банков служител.

На въпроса кои са качествата, които един кандидат за работа следва да притежава, за да е успешен, Антония категорично отговаря: "Добро впечатление оставя в мен кандидат, който е информиран и подготвен, умее да задава целенасочени и смислени въпроси за конкретната позиция, за която кандидатства и предварително е добил информация за Банката. Да бъде добър събеседник, да е структуриран, кратък, точен и ясен в отговорите на въпроси. Да умее да слуша и да анализира бързо и качествено информация и да притежава емоционална интелигентност, която да му позволява да развива продуктивни междуличностни отношения. От съществено значение за доброто представяне на интервю е кандидатът уверено да се аргументира защо иска точно тази работа. Безспорно добрата визия и позитивното излъчване също оставят положително първо впечатление, защото дават представа за мотивацията и работните нагласи като цяло, за уважението към самия себе си и хората, с които се срещаш.

За Антония успешният лидер респектира, но не със сила, а с авторитет, изграждан ежедневно и демонстриран с решаване на проблеми и смело поемане на отговорност.

Наблюденията й сочат тенденция, при която вече не е рядкост за ключови позиции мениджърите да предпочитат млади хора без опит, но с потенциал и мотивация да се обучават и да постигат успехи, както и умения да се адаптират бързо и ефективно към динамиката на съвременния бизнес. Примерите за такива служители във Fibank са много, което е един от факторите, който по нейни наблюдения прави банката предпочитан работодател.

За финал Антония споделя личното си отношение и нагласа към работата във Първа инвестиционна банка: "Изключително важно е да харесваш работата си, да намираш смисъл във всичко, което правиш, и да си удовлетворен от резултата. За мен водеща цел е да подпомагам постигането на бизнес целите на банката, предлагайки най-работещите решения, касаещи най-ценния ресурс за всяка една организация - хората."