В голямата част от фирмите в Европа конкретните заплати на работниците и служителите са конфиденциална информация. Обаче има и такива, при които размерът на възнагражденията на всеки служител се знае от всички в съответната компания (стига да се интересуват от това). Колко удачна е подобна политика? Засега мнението на експерти е, че всичко зависи от конкретната фирма и ситуация.

Системата на "открити заплати" (open salaries) се практикува вече от много чуждестранни компании, пише в свой анализ РБК. Съоснователят на американската верига супермаркети Whole Foods Market, Джон Маки, още през 1986 г. дава на служителите си достъп до информация за заплатите на колегите им. Тогава, преди повече от век, той е смятал, че това ще доведе до конкуренция между служителите, които могат да разберат причините, поради които компанията плаща на всеки определения размер заплата.

Основателят на онлайн създателя на уебсайтове Squarespace и компанията за маркетингови анализи SumAll, Дейн Аткинсън, смята че системата на "открити заплати" позволява работата в съответната фирма да се изгради на основата на взаимно доверие, реални заслуги и равни възможности. Много американски стартиращи компании се придържат към политиката на "открити заплати", като публикуват доходите на всички служители в съответните блогове.

"Плюсовете" на такава система се потвърждават и от експерти. Например консултантската компания PayScale преди няколко години анкетира 71 000 служители на американски компании, задавайки им въпроса дали са доволни от заплатата си. Служителите, които смятат, че не им се плаща достатъчно за работата, са попитани дали възнамеряват да напуснат съответната фирма поради това.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Оказва се, че резултатите във връзка с допълнителния въпрос, са силно свързани с това, дали ръководството е обяснило на съответните служители защо им се плаща по-малко, отколкото са очаквали. Там, където това не е направено, 60% от "подценените" служители са посочили, че възнамеряват да напуснат през следващите шест месеца.

От друга страна, във фирмите, където ръководство е разкрило размерите на заплатите, така че се разбира че съответните служители не са "подценени" (защото това е общото ниво на възнагражденията в компанията) и освен това се обясняват причините за текущото положение на нещата (например, че компанията преминава през труден период), впечатляващите 82% от служителите не възнамеряват да напуснат (независимо че смятат, че заплащането им към момента не е достатъчно).

Експеримент, проведен от учени от университетите в Корнуел (Великобритания) и в Тел Авив (Израел), е показал, че повечето хора, които са осведомени за размера на паричното възнаграждение на своите колеги, работят по-добре от тези, които са "в неведение" - мотивацията на служителите е намалена от подозрения, че колегите им, които вършат по-малко работа, получават (много) повече от тях.

Да се пенсионираш на 40 години финансово независим и успешен: един пример от България

Да се пенсионираш на 40 години финансово независим и успешен: един пример от България

ИТ специалистът Александър Попов намира своята формула за успех и я споделя с читателите на Money.bg

В същото време, оповестяването на заплатите може да доведе и до (много) скандали - в много компании например се установява разлика в доходите на мъжете и жените.

Стараейки се да се справи с проблема, правителството на САЩ преди няколко години взе мерки срещу това, което преди се смяташе за търговска тайна на компаниите. Съгласно влезлите в сила правила, от март 2018 г. всяка компания със 100 или повече щатни служители, е длъжна да предоставя информация за заплатите на Комисията при федералното правителство за осигуряване на равни възможности (EEOC).

А що се отнася до Русия, там политиката на "открити заплати" е (все още) по-скоро изключение, коментира Елена Каминская, ръководител на отдела отговарящ за възнагражденията на персонала в консултантската компания Strategic Business Partners.

По правило такива компании имат "плоско" управление и ограничен брой позиции. Обикновено това са стартиращи фирми или малки фирми с екип състоящ се предимно от роднини и приятели, които нямат тайни един от друг. Според Каминская, подходът на "открити заплати" в голяма руска компания е почти невъзможен, тъй като може да доведе до междуличностни конфликти и понижаване на производителността на труда.

А в България работодателите обявяват ли възнагражденията?

Снимка 613938

Източник: iStock

Още през 2018 г. "Лидл България" първа сред търговските вериги обяви възнаграждението, което предлага за позицията касиер-продавач, коментираха от търговската верига за Money.bg. Впоследствие са обявени и гарантираното нарастване на възнаграждението през първите години, което дава предвидимост и сигурност за финансите на хората, както и бонусите по различни поводи.

"Тази практика се възприе и от останалите вериги и имаше своята роля в това да направи трудовия пазар по-прозрачен и справедливо конкурентен", допълват от търговската верига.

Ето какво още казаха по въпроса за евенуалното разкраване на размера на възнагражденията от "Лидл България":

"Когато обаче говорим за позиции в администрацията, подходът е различен и възнаграждението не се обявява. Причината за това са множеството разлики и специфики в зависимост от областта, нивото на отговорност, взаимодействието с други отдели, международния елемент в работата, отлични знания на немски език, опита и уменията на кандидатите и др., като всяко от тях оказва влияние върху заплащането.

Именно поради тази причина подходът, който прилагаме при административните и оперативните позиции, е различен. Това е обичайна практика и в дружествата на Lidl в много други държави.

Без значение обаче дали говорим за оперативен бизнес или администрация, наш постоянен ангажимент като работодател е постоянно да следим и анализираме пазара на труда, за да предлагаме едни от най-добрите възнаграждения и работни условия в бранша.

Според "Ефектът Lidl" - оценка на икономическото въздействие от дейността на компанията в страната, "Лидл България" е лидер в бранша по средни нива на заплащане за 2021 г. По негови данни, средната месечна заплата в компанията през 2021 г. е с над 81% над средната в сектора и с над 53% по-висока от средната работна заплата за страната."

Снимка 613970

Източник: horizons.bg

Мнението на Катя Сотирова - Изпълнителен директор агенцията за подбор на персонал "Хорайзънс България":

Споделянето размера на заплатите между служителите в компанията зависи от фирмената политика за работни заплати, която стандартно може да бъде дефинирана в две основни направления:

  • Прозрачна, ясно следваща кариерни пътеки. В този случай всички фирмени служители са наясно с размера на заплатите в компанията, спрямо нивата и позициите. Подобна практика елиминира вътрешно напрежение и токсичен работен потенциал. Дава яснота на служителите за техните възможности за израстване.
  • Индивидуална, договаряне на условия с всеки служител. В този случай, възнагражденията са конфиденциални и това налага спазване на строга корпоративна политика за неразкриване на размера им. Възможно е липсата на информация и неяснота за цялостната корпоративна политика за възнаграждения, да създаде негативни вътрешно-фирмени взаимоотношения и нездравословна конкуренция.

Двете практики се прилагат в разнообразни сектори, като определяща е пазарната ситуация и доколко компаниите могат да устоят на следването на строги правила при определянето на размера на работните заплати. Бизнеси от сектори, в които има голям недостиг на кадри, са принудени да правят изключения от корпоративната рамка и договарят индивидуални условия със служители, което налага и строга конфиденциалност на възнаграждението.