Милениалите, които вече са критикувани за всичко - от правата им до прекомерното потребление на авокадо, несъзнателно да допринасят за недостига на квалифицирани работници в Германия.

Безработицата в най-голямата икономика в Европа спадна до рекордно ниски нива през последните години, което прави все по-трудно компаниите да намерят достатъчно персонал, за да се справят с по-голямото търсене на продукция.

Според Валери Холсбоер, която е член на борда на Федералната агенция по труда в страната, част от проблема е, че милениалите (хората, които достигат младата си зряла възраст в началото на 21 век) са прекалено спокойни за прехода от образование или професионално обучение към работата.

Стажуването, което е често срещана форма на професионално обучение в Германия, все по-често е прекратявано през последните години. Същото важи и за университетите, където почти един на всеки трима студенти отпада от бакалавърската си степен преди завършване.

Снимка 340155

Макар много от тези, които прекратяват обучението си, да го правят, за да започнат други форми на квалификация, тези прекъсвания все още имат потенциал да забавят прехода им към професионални работни места.

"Големият брой на отпадналите в образованието и професионалното обучение през последните години доведе до огромна загуба на потенциал", отчита Холсбоер.

Това може да означава, че силата на германския трудов пазар играе роля в твърде спокойното отношение на милениалите да следват плановете си. Тази тенденция е в ярък контраст с връстниците им в държави като Великобритания, които често се бореха да намерят сигурни работни места в годините след финансовата криза.

"Днешните млади хора растат във време на силна заетост. Това разбира се може да означава, че те не се чувстват задължени да се занимават със стажуване или ново образование веднага след дипломирането си", казва Холсбоер.