Министерство на икономиката и индустрията търси общо 23 търговски аташета, които да бъдат пратени в 21 различни страни по света, става ясно от три официални обяви на ведомството. Интересен факт е, че отдавна не са търсени и съответно ще бъдат назначени толкова много нови търговски аташета в чужбина едновременно.

Освен това, въпросните нови търговски аташета ще бъдат назначени както в Европа, така и в две бишви съветски републики, както и в САЩ и други държави.

И така, 8-те страни в Европа, за които икономическото министерство търси търговски аташета, са: Германия, Дания, Португалия, Норвегия, Словакия, Турция, Чехия, Швейцария.

Също така, нови търговски аташета се търсят за бившите съветски републики Азербайджан (с акредитация за Туркменистан) и Казахстан.

За САЩ министерството е обявило конкурс за три търговски аташета, базирани съответно във Вашингтон, Чикаго и Лос Анджелис.

Търсят се търговски аташета и за още 10 държани в света: Алжир, Индия, Индонезия, Иран, Йордания, Канада, Катар, Китай, Куба, ОАЕ.

Между основните изисквания, обявени при конкурса за заемане на посочените места за търговски аташета, са: завършена магистърска степен на образование, трудов или служебен стаж от минимум 6 години, както и доказан опит в областта на външноикономическите и търговските отношения от минимум 3 години. Разбира се, необходимо е и владеене на езика на съответната държава, като при позициите за търговски аташета за различните държави изискването е нивото да е минимум "В2" или "С1".

Заложени са и специфични изисквания включващи познания относно икономическото развитие на страната, за която се кандидатства, както и на двустранните отношения на страната ни с нея. Също така познания върху нормативната уредба и върху международните задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ.

Кандидатите, които бъдат допуснати до следващия етап от процедурата, ще трябва да представят анализ на съществуващите двустранни външноикономически и търговски отношения на Република България с държавата, за която се кандидатства. Акцент следва да бъде поставен върху потенциалните възможности за развитие, инвестиции и търговия през следващите 4 години.

Относно конкурсите за търговски аташета министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов посочи, че "ключово за развитието на икономическите ни отношения е да имаме търговски представители по света, които да работят в интерес на българския бизнес, както и да се прилагат ясни критерии за мониторинг на свършената от тях работа".