Как ще изглежда пазарът на труда в бъдеще? Прогнозата не изглежда добра за нискоквалифицираните служители, гласи доклад на McKinsey. Изследването се концентрира върху ефектите на пандемията върху работещите, заетостта и типа работни места в осем държави.

Преди пандемията почти всички работещи нискоквалифициран и нископлатен труд, които са загубили работното си място, е можело просто да се преместят на друга подобна позиция. След пандемията обаче това изглежда няма да е лесна възможност, гласи докладът.

Заетите в редица сектори ще трябва да направят по-значителна промяна: според McKinsley половината ще трябва да си намерят по-добре платени работни места — които изискват и по-висока квалификация — просто защото работните места в тези индустрии ще изчезнат.

"Спрямо периода преди пандемията, очакваме да видим най-голям отрицателен ефект върху служителите в ресторантьорския сектор, продажбите и услугите, както и в някои по-нискоквалифицирани офис позиции", сочи докладът.

Само в САЩ се очаква намаление на броя на работните места в центровете за обслужване на клиенти и ресторантьорския сектор. Общо 17 млн. американци ще трябва да си намерят нова работа.

До 2030 г. над 100 млн. души по света, или един от всеки 16, ще трябва да смени работата си, казват от компанията.

Повишение в общия брой свободни позиции ще има в по-високоплатени позиции, особено в здравеопазването, както и в IT и инженерните позиции.

Тази тенденция следва К-образното възстановяване, което се забелязва в САЩ и други страни. При него високоплатените служители запазват работните си места, а доходите им се повишават, докато при нискоквалифицираните работници ситуацията е точно обратното.