Можете ли да се сетите за най-добрия шеф, който сте имали досега? А може би това не е бил един човек, а са били повече.

Във всеки един случай добрите ръководители са на първо място добри лидери за своите подчинени. И имат поне 20 характеристики, по които си приличат. Ето и кои са нещата, по които те си приличат, според Business Insider:

1. Те споделят своята визия за развитие и бъдещите цели с екипа си.

2. Трупат опит и го споделят с подчинените си.

3. Уважават времето на хората и не се впускат в дълги монолози по време на работни срещи.

4. Точно и ясно посочват приоритетите на екипа си.

5. Те споделят информация с колегите си и не се притесняват, че някой би я използвал, за да ги измести.

6. Вземат важни решения и не се страхуват да поемат отговорността за тях.

7. Не пестят похвалите си, когато някой се е справил добре с работата си.

8. Емпати са и се интересуват от чувствата на подчинените си.

9. Показват уважение и казват "Благодаря", когато има за какво.

10. Умеят да обединяват хората.

11. Задават умни и насочващи въпроси, така че да получат нужната информация, без да притесняват служителите си.

12. Уважават личния живот на хората от екипа си.

13. Внимават много и обмислят добре ситуацията, когато наемат нови хора.

14. Приемат критика, когато не са се справили добре с някоя задача.

15. Имат чувство за хумор.

16. Умеят да комуникират с всеки.

17. Знаят как да празнуват малките победи в работата.

18. Задават модел на етично поведение между колегите.

19. Те се стремят към отлични постижения и изискват такива от подчинените си.

20. Самите те създават лидери.