Фирмената култура всъщност включва повече чувства, отколкото материални благини. По-скоро става въпрос за това какво е усещането ви, когато работите с колегите си, отколкото за действителната работа, която вършите. Този нематериален елемент в работата може да бъде и най-труден за постигане, пише Forbes. В случай, че сте бизнес лидер, ако управлявате хора, трябва да знаете, че т. нар. фирмената култура може да бъде унищожена много лесно. Дори да я има. Дали заради неясни приоритети, недобро наемане или дори неволни забележки.

Къде бъркат лидерите: Най-честите управленски грешки

Къде бъркат лидерите: Най-честите управленски грешки

Шефовете са живи хора и е нормално да допускат слабости и грешки, важно е да ги поправят и да се учат от тях

Фирмената култура може както да създаде една успешна компания, така и да я разбие напълно. Ако за вас работят други хора, но не можете да създадете приятна и спокойна работна атмосфера и среда, в която вашите колеги да се чувстват добре по време на работа, истинските професионалисти няма да искат да са част от компанията ви. И ще си тръгнат. Трябва да бъдете устремени в създаването на работна култура, която привлича, задържа и отглежда професионалисти.

Ето 3 неща, които можете да направите, за да постигнете това:

                  1. Запишете основните приоритети, на които държите

Не си го казвайте просто наум. За да насърчите една добра фирмена политика, трябва да идентифицирате и запишете принципите, които са важни за вас и които вярвате, че ще я изградят. Това може да бъде и само в няколко изречения или в кратък абзац, но го направете. И споделете написаното с хората, които ръководите. После, разбира се, поговорете с тях за това какво смятат те. И никога не разделяйте екипа си и не показвайте любимците ви.

                  2. Направете фирмената култура ваша лична ценност

Прочетете записаното, което вече идентифицира културата, принципите и поведението на вашата компания, и след това започнете да давате пример като спазвате правилата. Най-отявлено от всички. Начинът, по който демонстрирате нещата, на които държите и които изисквате от другите може и да се различава от това на останалите, но постепенно те ще започнат да ви подражават.

                 3. Попитайте хората, с които работите какво означава фирмената култура за тях

Покажете, че се интересувате от това как служителите ви гледат на фирмената култура.Какви аспекти резонират с тях?За какви не са сигурни?Попитайте колегите си за това какво ще ги направи най-удовлетворени по време на работа и оставете място и за автентичност. Всеки човек въплъщава фирмената култура по различен начин.Стига да е в съответствие с основните принципи, позволявайте на хората да възприемат начина, по който те виждат нещата.

Двете характеристики, определящи великите бизнес лидери според Бил Гейтс

Двете характеристики, определящи великите бизнес лидери според Бил Гейтс

Как реагират те на фона на несгоди?

В заключение можем да добавим, че едни от най-важните неща в една успешна модерна компания са чувството за свобода, приятелската атмосфера и диалогичността. Постарайте се служителите ви да знаят, че ви е грижа за тях, излъчвайте позитивност и спазвайте най-много от всички принципите, на които държите и със сигурност компанията ви ще бъде по-успешна. А вие ще се чувствате по удовлетворен.