В глобален мащаб има почти 2150 места в бордовете на най-големите компании в света. И по-малко от една пета от тях са заети от дами, твърдят в свой доклад от британската фирма Ernst&Young, цитиран от Bloomberg.

Данните показват, че от тези жени на високи постове в различни корпорации едва 25 са главни изпълнителни директори. Броят на дамите, станали членове на бордове на някоя от топ 200 на най-богатите компании, е нараснал с 1% през последните три години.

В САЩ, например, представителките на нежния пол имат значително по-слаба роля в големите дружества за разлика от редица други държави.

Там едва 4,4 на сто от изпълнителните директори, които влизат в индекса S&P 500, са жени. Заедно с това в бордовете на тези компании само 20 на сто от членовете са дами.

Преди време от Института за международна икономика „Петерсън” излязоха с доклад, според който стара Европа, както и бързоразвиващата се Южна Азия, далеч изпреварват по този показател Страната на неограничените възможности.

Най-голям дял жените мениджъри имат в държавите от югоизточната част на Азия – 25%, следвани от тези в Източна Европа и Централна Азия – по 22%. От друга страна по този показател Западна Европа и Щатите са на последно място, съответно с едва 16 и 15 на сто.