Левон Хампарцумян е главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на "УниКредит Булбанк". Той е едно от най-разпознаваемите лица на банковия сектор у нас, а ръководената от него финансова институция е най-голямата на пазара. Money.bg му зададе въпроси във връзка с кампанията на PwC "Твоите 25 причини да избереш България", в която тя участва. 

Какво e Вашето образование - как го избрахте, къде завършихте и как Ви помогна то за кариерата?

Образованието ми е резултат от традиции в семейството ми и интерес, който се е породил у мен в ранните ми години. Считам, че образованието ми е помогнало за кариерата, защото по принцип инженерното образование и химията представляват доста сложна система от знания. Когато научиш една сложна система от знания, да научиш всяка следваща е по-лесно, както е например при чуждите езици.

Как стигнахте до най-високата позиция в компанията и кое лично качество смятате, че най-много Ви помогна затова?

Може би най-високата ми позиция предстои. Независимо колко висока е позицията административно, се опитвам да се държа като пръв между равни и считам, че това не е лоша стратегия за успех.

Защо избрахте да работите в България?

Моята причина частично е мотивацията, че съм роден тук и тук е приятелската ми среда, и частично е стечение на обстоятелствата.

Според Вас кои са най-важните качества, за да успее човек в България?

Да си успешен за мен означава на първо място да си в баланс със себе си. Също така, човек трябва да се стреми да трупа знание и опит, така че да се възползва от възможностите, които му се предоставят.

Кое е най-важното качество, което търсите у новите служители?

Високи етични и професионални стандарти.

Какво трябва да се промени в образованието?

Това, което е важно, е да се придържаме към концепцията за учене през целия живот. Колкото и да научим в училище или университета, то няма как да е достатъчно в свят на динамични технологични промени.

Какъв тип служител предпочитате - завършил в България или завършил в чужбина?

Не вярвам, че има екип от свръхчовеци, по-скоро трябва да има добър баланс от хора с различно образование, различен опит, различна възраст, различна скорост на решаване на проблеми. Добре подбраният екип е от критична важност, защото остри камъни не мелят брашно заедно.

По-скоро оптимист или по-скоро песимист сте за бъдещето на България?

Определено оптимист.

Какво прави Вашата компания за развитието на образованието в България?

Образованието е една от приоритетните области за УниКредит Булбанк. Вярваме, че насърчаването на образователни инициативи е начинът да подпомогнем благосъстоянието на обществото като цяло. Бих дал за пример националната програма "Финанси за нефинансисти", стартирана през 2016 г., с която банката работи за усъвършенстването на финансовите познания на младите хора. През миналата година подкрепихме и проекта за финансова грамотност на Джуниър Ачийвмънт, насочен към ученици в средните училища, както и много други образователни проекти.

Според Вас как може да бъде решен проблемът с намирането на кадри в България?

България е в период на доста успешно развитие и става ясно, че една от ключовите пречки към по-голям прогрес е наличието на квалифицирани и мотивирани хора. От тази гледна точка, потенциалът, който има българската диаспора от хора, които са учили и работили известно време в чужбина, е голямо предимство. Трябва да се опитаме да използваме този потенциал като привлечем поне част от тези хора да се върнат в България.

Кое е качеството, което най-често липсва на младите служители?

Има характеристики, които в различните поколения са подсилени или пък точно обратното - липсват. Ако на едно поколение нещо му липсва, следващото ще го компенсира. Важно е да се търси баланса.

Колко важна трябва да бъде заплатата за начинаещия служител?

Заплатата е такава, каквато пазарът я е определил. Можем да обобщим, че първата заплата винаги е относително малка.

Снимка 338603

"PwC България", водеща консултантска компания и работодател с над 168-годишна история, организира кампанията "Твоите 25 причини да избереш България" в подкрепа на младите и амбициозни студенти. По повод 25 години от създаването й "PwC България" заедно с водещи компании партньори ще подкрепи 25 български студенти със стипендии по 6000 лв., стажове в престижни компании и менторство. Близо 1300 студенти, обучаващи се в страната или чужбина, изпратиха есета на тема "Моите 25 причини да избереш България" и кандидатстваха в конкурса. Победителите ще бъдат избрани от независимо жури и ще бъдат обявени официално на 1-ви март.