Изпълнителният директор на българските дружества на "Дънди Прешъс Металс" проф. Илия Гърков поема още по-висока позиция в рамките на канадската компания. От началото на месец октомври проф. Гърков става старши вицепрезидент "Оперативни дейности в Европа".

Така отговорностите му излизат извън границите на България и вече ще включват дейностите в Сърбия и бъдещите проекти на компанията в Европа. Наред с това, Гърков запазва ръководния си пост начело на предприятията в Челопеч и Крумовград, както и проучвателните дейности в България и Сърбия.

Проф. д-р инж. Илия Гърков има 30-годишен международен опит в добивната индустрия, придобит в България, Австралия и Армения. През годините е заемал различни лидерски позиции. Има принос за проекти като трансформацията на рудник "Челопеч" в предприятие от световна класа, изграждането на модерния рудник "Ада тепе", както и за въвеждането на редица иновативни процеси и добри практики в добивните дейности.

Под ръководството му рудник "Челопеч" е поставен на световната минна карта, след като са направени промени в технологията за добив и организацията на труда. В рудника беше разработен и от години действа първият в света автономен, самообучаващ се дрон в подземни условия.

Така управлявани - чрез подобряване на оперативната ефективност, "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД и "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД днес постигат забележителни технологични висоти. Максималната ефективност на производствените дейности се постига и чрез осигуряване на управленски капацитет и развитие на ефективно работещи екипи. Част от рецептата на успеха на проф. Гърков е прилагането на най-добрите практики при управлението на човешки капитал и поставянето на безопасността на труда на служителите на първо място.

"Дългогодишният международен опит на проф. Илия Гърков в изграждането на стабилни отношения със заинтересованите страни и неговата успешна дейност в България ще бъдат ключови за прогреса на "Дънди Прешъс Металс" в европейските държави", посочиха от компанията.

Част от приноса на Гърков за просперитета на компанията е и развитието на отношенията с важни заинтересовани страни. През 2019 г. в Крумовград стана възможно разкриването на първия новоразработен минен обект в последните 40 години - рудник "Ада Тепе".