През последните няколко години, поради икономическите и финансови кризи, някои страни увеличиха златните си резерви с цел превантивна мярка в борбата с тях. Нарастващият държавен дълг на страните не бе пречка за трупането на злато.

Германският икономически вестник Wirtschaftswoche ни представя класация на 10-те страни с най-големи златни резерви. Източник на данните в класацията на немското издание е World Gold Council и IWF.

Количествата на златните резерви са официално обявените от страните количества към месец февруари 2016 година:

10-то място заема Индия с официален размер на златните резерви от 558 тона.

9-то място заема Холандия със златни резерви в размер на 613 тона.

8-ма позиция заема Япония. Страната на изгряващото слънце има златни резерви в размер на 765 тона.

7-ма позиция заема Швейцария. Алпийската страна притежава 1 040 тона златни резерви.

6-тото място е за Русия с официален размер на златните резерви от 1 435 тона. Русия заедно с Китай принадлежат към групата държави, които увеличават значително златните си резерви.

5-та позиция заема Китай, която притежава 1 779 тона златни резерви. Китай купува почти всяко тримесечие тонове злато, за да увеличи златните си резерви.

4-тото място е за Франция, която притежава 2 435 тона златни резерви.

3-тата позиция е за Италия. Официалното количество на притежаваните от Италия златни резерви е 2 452 тона.

2-ро място заема Германия, държавата разполага с 3 381 тона златни резерви.

1-вото място е за САЩ, чийто златни резерви са в размер на 8 134 тона.