Студентите избират своите специалности в колежа въз основа на много фактори, но с високите такси и студентските заеми се набляга не само върху това какви ще са бъдещите им заплати, но и върху дългосрочните перспективи в избраната от тях област.

Новите проучвания могат да им помогнат да направят по-информиран избор, очертавайки потенциалните заплати в различни области на обучение.

Kaто част от своя годишен доклад, PayScale анализира данни на завършилите повече от 2500 учебни заведения, за да изследва колко печелят те в началото и по средата на своята кариера. Идентифицират се и специалностите, от които се печели най-много и се анкетират служителите дали смятат, че работата им прави света по-добро място, пише CNBC.

За студентите, които се тревожат за продължителността на избраната си кариера, oсобено като се има предвид темпото на промяна на пазара на труда и дигиталната ера, в която се намираме, проучванията разглеждат и прогнозите за растеж в различни професии.

"Изследванията показват, че в много отношения няма значение къде учите", казва Джон Маркус, редактор в The Hechinger Report . "Kаква специалност избирате има по-голямо влияние върху бъдещата ви заплата и успехите ви в кариерата."

Кои са най-желаните специалности от младите хора у нас?

Кои са най-желаните специалности от младите хора у нас?

Топ 3 на факторите за избор на работа са заплащане, работата за голяма компания и кариерното израстване

Ето ги и 10-те най-високо платени специалности според PayScale:

10. Аеронавтика и космонавтика

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 73 100 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 131 600 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 59%

9. Фармация

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 79 600 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 132 500 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 77%

8. Бизнес анализ

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 57 200 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 133 200 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 50%

7. Електроенергетика

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 72 400 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 134 700 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 63%

6. Актюерска математика

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 63 300 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 135 100 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 46%

5. Политическа икономия

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 57 600 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 136 200 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 38%

4. Операционни изследвания

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 77 900 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 137 100 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 48%

3. Приложна икономика и управление

Средна заплата за възпитаници с 0-5 години опит: 58 900 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 140 000 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 69%

2. Електротехника и компютърни науки

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 88 000 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 142 200 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 44%

1. Нефтотехника

Средна заплата за възпитаници с опит 0-5 години: 94 500 долара

Средна заплата за възпитаници с опит над 10 години: 176 900 долара

Процент, които казват, че работата им прави света по-добро място: 72%

Както и в предишните години STEM полето (science, technology, engineering and mathematics) наука, технологии, инженерство и математика на специалности доминира в най-високо платените. Но Сударшан Сампат, директор на изследователската работа в PayScale, подчертава, че студентите трябва да помислят внимателно за това, което искат да спечелят от дипломата си, а не да следват дадена специалност само заради високата заплата.

Друг важен фактор е и как чувствате професията си. Проучването сочи, че "най-значимите" професии според анкетираните са в областта на цитотехнологията (свързана с откриването на рак) и специалното образование в ранна детска възраст, въпреки че при тези специалности средните заплати са значително по-ниски, съответно около 73 000 долара и 50 600 долара.

Колко струва обучението в най-престижните университети

Колко струва обучението в най-престижните университети

Една инвестиция, която си заслужава парите