Външният дълг, съпоставен спрямо обема на брутния вътрешен продукт (БВП), е един от основните показатели за икономическото "здраве" на всяка държава.

Сред най-големите икономики в света, най-ниско ниво на външния дълг е регистрирано в Китай (втората икономика след САЩ) - 13,7% спрямо БВП. Външният дълг на Индия към края на 2022 г. е 19,1% от БВП, пише РИА Новости, на основата на официални данни. При това трябва да се има предвид, че според критериите на Европейската комисия, външният дълг на всяка страна от ЕС не би трябвало да превишава 30% от нейния БВП.

Приближава ли (крупна) дългова криза в света?

Приближава ли (крупна) дългова криза в света?

И проблемът не е само в обслужването на дълга

В същото време, от развитите икономики, най-голямо бреме на външния дълг се наблюдава в европейските страни. Обаче за Нидерландия показателят достига вече 380,5%, от БВП (т.е. над 10 пъти над изискването).

А при страните в Европа с развити икономики, които не са членки на ЕС, положението не е по-добро - задлъжнялостта на Великобритания е 287% от БВП, а на Швейцария - 280,5% спрямо БВП.През миналата годината нивото на външния дълг на посочените държави, все пак е намаляло с почти 15 процентни пункта.

За Франция външният дълг през 2022 г. е достигнал 249% от БВП, а за Белгия - 242%.

Първите десет държави с най-голямо бреме на външния дълг спрямо БВП, включват още: Испания (179% от БВП), Швеция (170% от БВП), Германия (159% от БВП), Норвегия (132% от БВП) и Италия (131% от БВП).

Снимка 350942

Източник: iStock

Що се отнася до водещата военни действия Русия, в края на 2022 г. нивото на външния дълг на страната спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) е паднало с 10 процентни пункта, до 16,6%, изчисли РИА Новости. Показателят стана най-ниският за страната в историята на статистиката.

Централната банка на Русия малко по-рано обясни, че рекордното намаляване на външния дълг на страната се дължи по-конкретно, на изплащането на външни заеми и намаляването на дълга по държавни ценни книжа през миналата година.

По данни на Министерството на финансите, с които "Ведомости" разполага, към 1 януари 2023 г. външният държавен дълг на Русия възлиза на 4,04 трилиона рубли (около 58 милиарда долара).

Как повишаването на основните лихви в САЩ води до риск от неплатежоспособност на други страни

Как повишаването на основните лихви в САЩ води до риск от неплатежоспособност на други страни

Кои страни са най-застрашени и има ли "рецепта" за избягване на дългови и валутни сътресения