Коя е най-автентичната марка в света? Тази, която хората харесват и на която имат доверие? Отговор на този въпрос се опитват да дадат от консултантската компания Cohn & Wolfe, които са публикували класация, изготвена на база на отговорите на над 12 000 души от 14 държави. 

Автентичността на бранда се изчислява според няколко различни критерия. Единият от тях е стабилността на марката – дали има дълга история и дали е оцеляла в различните условия на пазара в годините. Вторият се отнася до доверието в компанията, до това дали тя изпълнява обещанията си спрямо своите клиенти и дали е „честна” с тях.

Трето е това дали брандът се съобразява със своите обявени принципи, дали иска и се опитва да предлага най-доброто на своите клиенти. Не на последно място е това дали фирмата дава добавена стойност към живота на хората.

А ето и кои са най-автентичните марки според класацията:

20. Nokia;

19. Lidl;

18. Barilla;

17. Tata;

16. Nestle;

15. Microsoft;

14. Vodafone;

13. Coca-Cola;

12. Ikea;

11. Amazon;

10. Sony;

9. HSBC;

8. Google;

7. Walmart;

6. Starbucks;

5. KFC;

4. Carrefour;

3. Apple;

2. Samsung;

1. McDonald’s.