Откритията на нефт и газ вълнуват пазарите и нациите с перспективата за печалби, данъчни приходи и работни места. Геологическите процеси обаче не са ги разпредели поравно по Земята, а и самото им присъствие не гарантира огромни печалби за нацията, под която земя те лежат. Цели икономики са изградени върху откриването и експлоатацията им, докато някои държави злоупотребяват с това богатство или просто очакваният растеж не се осъществява.

Картата, изготвена от Visual Capitalist e на база изследванията от икономиста Джим Къст от Световната банка и икономиста от Института за управление на природните ресурси Дейвид Михали, като в нея се очертават големите нефтени открития. Тя включва 1 232 находища на възстановими резерви от над 500 милиона барела нефтен еквивалент (BOE) от 1868 до 2010 г.

ОПЕК срещу САЩ: Кой ще надделее за цената на петрола?

ОПЕК срещу САЩ: Кой ще надделее за цената на петрола?

Добивът в САЩ продължава да расте и картелът все по-трудно контролира пазара. През второто полугодие можем да очакваме значително раздвижване

Те се струпват в определени части на света, обхващащи 46 държави и имат значителна роля за икономиката на всяка страна. Едно находище в днешни дни е средно на стойност 1,4% от БВП на дадена държава въз основа на паричната стойност от тяхното производство или нетната настояща стойност (NPV - разликата между настоящата стойност на входящите парични потоци и сегашната стойност на изходящите парични потоци за определен период от време).

На челните 5 позиции за най-големите находища на нефт и газ (от общо 1 232) са:

  1. Находището Ghawar в Саудитска Арабия с 88-104 млрд. барела (открито 1948 г.)
  2. Находището Burgan в Кувейт със 66-72 млрд. барела (открито 1937 г.)
  3. Находището Gachsaran в Иран със 66 млрд. барела (открито 1927 г.)
  4. Находището Mesopotamian Foredeep в Кувейт със 66-67 млрд. барела (няма данни)
  5. Находището Bolivar Coastal във Венецуела с 30-32 млрд. барела (открито 1917 г.)

Mестоположението на тези находища разкрива определен модел на геополитическо влияние и значимостта им за световната икономика. Въпреки че тези открития са донесли огромни предимства под формата на евтино гориво и много приходи, те също са променили, по който нациите управляват своето природно богатство.

Бъдещето на ресурсното богатство: проклятие или благословия?

Откриването на петрол може да нанесе пагубни последици за икономиката много преди един барел да напусне земята. В идеалния случай то би трябвало да засили икономическата продукция на страната. Въпреки това, след големи открития, прогнозираният растеж понякога не винаги се реализира според очакваното.

Преминаването от откритието до устойчив просперитет зависи от редица стъпки. Държавите трябва да осигурят инвестиции, за да разработят проект за производство, а правителствената политика да реагира, като подготви икономиката за приток на инвестиции и чуждестранна валута. Това обаче е предизвикателство, тъй като апетитът към тези масивни проекти изглежда намалява.

В свят, който работи за намаляване на зависимостта си от изкопаеми горива, е интересно какво ще се случи със страните, които зависят от петролното богатство, когато търсенето за него започне да отслабва?

Държавите не могат да са сигурни, че техните петролни и газови ресурси ще се превърнат в надеждно богатство - вместо това е по-важно да наблегнат върху управлението на това, с което разполагат в момента.

За петролните компании има една нова заплаха

За петролните компании има една нова заплаха

Докато светът се опитва да се отърве от зависимостта си към изкопаемите горива, петролните компании се обърнаха към пластмасата като ключова за тяхното бъдеще. Но и това вече изглежда твърде оптимистично

Ето я и класацията от общо 1 232 открития с 20-те най-големи находища на нефт и газ:

Снимка 452744

Източник: Visual Capitalist