Специализираната в добива на мед "Аурубис България", която е и една от най-големите компании по приходи у нас, планира да раздаде на акционерите си дивиденти с общ размер от 202,3 милиона лева за 2018 година.

Това става ясно от покана за свикване на общо събрание на акционерите в дружеството, което трябва да се проведе на 12 юни.

По време на него трябва да бъде взето решението печалбата от изминалата година да бъде разпределена под формата на дивиденти с обща сума от 202 377 000 лева или по 9,73 лева на акция.

Аурубис инвестира 260 милиона лева в завода си в България през следващите 4 години

Третата най-голяма компания у нас влага 260 милиона лева за 4 години в завода си

Те ще бъдат използвани за модернизация на инфраструктурата във фабриката

Размерът е значително под рекордния, който компанията раздаде през миналата година. За 2017 година общо дивидентите за акционерите на "Аурубис" възлизаха на над 393,5 милиона лева или по 18,93 лева на акция.

За 2016 година размерът беше от 196,5 милиона лева или по 9,45 лева на акция. Дружеството даде още над 195,6 милиона лева за предходната 2015 година.

Това прави повече от 785,6 милиона лева дивиденти за последните три години. Ако предложението бъде прието на заседанието през юни месец, общо раздадените на акционерите на "Аурубис България" ще стигнат близо 1 милиард лева или по-точно 987,9 милиона лева.

За финансовата 2017-2018 година българското дружество, което е част от германската група Aurubis, отчете печалба от 121,5 милиона евро или 237,5 милиона евро. Това беше спад от над 30 на сто в сравнение с резултатите за предходната година.