"Банка ДСК" е първата банка, която от 21 декември 2020 г. започна да приема заявления по новите условия в програмата за безлихвени кредити за граждани, които са гарантирани от ББР. Техният максимален допустим размер вече ще е до 6 900 лева, вместо до 4 500 лв., както бе предвидено досега. С приетите промени се предоставя възможност за кредитиране и на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки за безработни.

Безусловните гаранции, които ББР предоставя по безлихвените заеми за граждани, важат и за договорите за кредит или допълнителните споразумения към тях, сключени преди актуализация на финансовите споразумения между ББР и търговските банки в съответствие с последните изменения в Програмата.

Максималният срок на погасяване на гарантираните от ББР кредити за граждани е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Програмата на ББР дава повече възможности и за включване на сезонните работници и младежите, започнали трудовата си дейност през 2020 година.

За самоосигуряващите се лица е нужно да са декларирали или платили осигурителните вноски, дължими след 1 януари 2020 г. включително, само за периода, в който са осъществявали дейност.

Отпада условието лицата да не са получавали други възнаграждения за трудова дейност от друг източник, както и това лицето да има поне 5 отработени дни през месец март.

Повече за промените в програмата прочетете тук.

Останалите търговски банки-партньори по програмата се очаква да заработят по новите условия в предстоящите седмици.