Европейската централна банка (ЕЦБ) глоби ирландската банка Permanent TSB (PTSB), тъй като заемодателят не е покрил изискванията за ликвидност, предава BBC. Това е първата глоба за подобно решение, наложена от ЕЦБ.

Нарушенията са били две и са били извършени между 27 октомври 2015 и 26 април 2016 г. Оттогава ирландската банка не е има проблем с ликвидността.

Първата глоба от 750 000 евро е наложена на базирана в Дъблин банка за периода от октомври до края на 2015 г. заради неспазени изисквания, въведени от ЕЦБ през февруари на същата година. Втората, в размер на 1 750 000 евро, заради нарушение, извършено през 2016 г. на изиксвания, въведени през ноември на 2015 г.

Европейската централна банка изисква от всяка банка да има достатъчно ликвидни средства, с които да покрие разликата между очакваните входящи и изходящи потоци на пари в рамките на 30-дневен срок.

От края на април 2016 г. Permanent TSB покрива всички изисквания на Европейската централна банка за ликвидност.