COVID-19 несъмнено причини най-голямата виртуализация в света на бизнеса. В рамките на денонощие цели организации, екипи и отделни личности трябваше да се приспособят към новия начин на работа. От средата на март 2020 година, повече от 90% от работещото население в света беше принудено да работи от вкъщи, като според данни от глобално проучване и наблюдение върху работната сила, през 2019 година едва 20% от служителите са работили дистанционно. Ключовият въпрос в момента е как ще изглежда бъдещето на работата оттук нататък?

След повече от два месеца на работа от вкъщи, редица анализи показват три основни стълба за дългосрочен и безопасен бизнес:

- трансформация на организационната култура и приспособяване към новосъздалата се ситуация,

- повишаване нивото на сигурност чрез въвеждане на нови мерки за сигурност,

- адаптация на технологични решения за сътрудничество.

Дистанционната работа е по-предизвикателна и изискваща в сравнение с тази в офис, що се отнася до екипна работа и сигурност. Липсата на директен контакт и неудобството, свързано с различните форми на електронна комуникация, може да възпрепятства и затрудни екипната работа и бизнес процесите. От друга страна, правилно въведените колаборационни решения са доказан начин за справянето с тези потенциални недостатъци от новия начин на работа. В основни линии това са решения за виртуални срещи, включващи цялостна организация, проследяемост на срещите, както и решения за групова работа, предоставящи на членовете на екипа необходимата информация и насоки, докато ги държи изцяло свързани един с друг.

Това е заключението на проучване, проведено от компанията Freedom Dynamics чрез интервюирането на повече от 1,500 IT лидери. За продължаването на бизнеса е важно да се осигури технологично решение за служителите, позволяващо им интерактивен начин на работа дори и от отдалечени места.

Нещата никога няма да бъдат както преди

Работата от разстояние и екипността са само началото на дългосрочни тенденции, оформящи бъдещето на бизнеса. Същността на работата се променя, служителите желаят повече гъвкавост - интегрирането на потребителския и екипния опит, независимо къде се намират, в офиса или у дома. Наред с кооперативността, сигурността във виртуалния бизнес се превръща в един от най-важните елементи и всичко това е съпроводено от нарастващите очаквания на потребителите.

Въпреки че компаниите започват поетапно отваряне на офисите, новият начин на работа има много предимства: повишена продуктивност на служителите, оптимизация на разходите, гъвкавост и ефективност на бизнеса, които удовлетворяват служителите повече от стандартното работно време.

Близо 87% от служителите се чувстват по-свързани с останалите колеги, докато работят от вкъщи и комуникират онлайн, както и по-ангажирани с процесите и културата на компанията. 54% желаят да продължат работата от вкъщи, а 75% от тях предпочитат да редуват работата от офиса и от вкъщи.

Бъдещето е сега

Новата ситуация изисква приспособяването на всички бизнеси, независимо от мащаба им. Въпреки че не можем да приписваме такива предимства пряко или единствено на усъвършенствани възможности за отдалечена работа, не е много трудно да предположим, че виртуалните екипи и решения за сътрудничество са помогнали значително за постигане на по-добри резултати, комуникация и производителност. Когато се замислим за ерата след пандемията, не е нужно много въображение, за да разберем колко безопасни и ефективни възможности за работа от разстояние може да има, които да спомогнат за намаляване на разходите за пътуването в бъдеще.

Максималната адаптивност и комбинация от най-добрите практики на традиционния и новия начин на работа са необходими, докато трансформацията на бизнеса може да бъде значително насърчена и подпомогната от сигурни и висококачествени колаборационни решения като Cisco Webex.

Уникално хардуерно и софтуерно решение

Cisco Webex е модерна платформа за сътрудничество, която позволява безпроблемна комуникация от всяко място. Webex е вашата връзка с офиса, колегите и клиентите. През последните 4 работни седмици са регистрирани повече от 450 милиона активни потребители. Изтеглете безплатния Webex и вижте защо това е най-сигурната платформа за сътрудничество.

Снимка 487575