Андрей Сапунджиев е председател на Националния съюз на ключарите в България, член е на УС на Националната занаятчийска камара, както и член на Управителния съвет на Националната камара на автосервизите в България.

Сапунджиев e завършил професионално техническо училище по машиностроене в София. Собственик е на ключарска фирма от 1993 година.

Андрей Сапунджиев е експерт преподавател към МВР - Главна Дирекция "Национална полиция". Като експерт по заключващи системи и превенция на кражбите, Сапунджиев изнася лекции пред служители на МВР от сектор "Кражби" от областните дирекции в страната, под надслов "Престъпления против собствеността".

С Андрей Сапунджиев разговаряме и за "подводните камъни" при избор на автосервиз, както и как да търсим правата си при некачествен или "половинчат" ремонт.

Г-н Сапунджиев, с Вас говорихме преди в качеството Ви на председател на Националния съюза на ключарите в България, за ключарството като професия. А как стоят нещата с автоключарството и каква е допирната точка между автоключарството и автосервизите?

Проблемът на автоключарите е, че малките сервизи със съмнителен произход купуват машини и софтуер и започват да "обучават" ключове, без да имат необходимата квалификация. При новите автомобили, за да се произведе един ключ (обучи), се налага да се влиза в компютъра на колата - а при липса на достатъчно опит, може да бъде "изгорен" компютъра.

Всеки притежател на автомобил в един или друг момент ползва услугите на автосервиз. А всъщност как може да се отвори автосервиз у нас - необходимо ли е разрешение или доказване на квалификацията на работещите там?

В нормативната уредба по този въпрос у нас има празнина. Липсва изискване ремонтите и техническото обслужване на автомобилите да се извършва именно в "автосервиз". Това означава, че всеки може да извършва тези дейности сам (например на паркинга пред блока, даже на тротоара), в търговски обект, който не е регистриран като автосервиз, както и в частен двор - което предразполага възможност към злоупотреби.

Няма и изискване лицата които извършват тази услуга, да притежават някаква техническа квалификация.

Снимка 670221

Източник: Андрей Сапунджиев

А има ли изисквания относно качеството на авточастите, които се използват в сервизите за замяна на повредени такива?

За съжаление и такова изискване липсва. На пазара съществуват огромен спектър от авточасти с различен произход и качество. В повечето случаи определяща е цената - а както знаем, тя най-често е обратно пропорционална на качеството на стоката.

В повечето случаи потребителите нямат необходимите знания, за да направят информиран избор и се осланят на препоръката на лицата извършващи ремонта. Ако за клиента определящия фактор е цената на услугата, това неминуемо ще доведе до компромис с подбора на авточасти.

По Ваши наблюдения, достатъчно ли са на брой автосервизите в София и евентуално в други големи градове в страната. Има ли марки и/или модели автомобили, за които у нас трудно се намират авточасти?

Отговорът на този въпрос е много труден, тъй като, както вече стана дума, ремонт и техническо обслужване на автомобили се извършва масово и извън регистрираните като автосервизи обекти. Смятам, че както и в другите сфери на търговията, когато търсенето надхвърля предлагането, бързо се създават нови обекти, които откликват на нарасналото търсене.

Търговците на авточасти предлагат огромен избор на склад и бърза доставка от чужбина. Смятам, че проблем с намирането на авточасти би могло да има само за много екзотични модели, автомобили от други континенти или ретро автомобили.

Много хора от личен опит знаят, че поправката на автомобила може да бъде и некачествена - което може да струва не само повече пари, но и здравето на возещите се в колата. При такава ситуация, има ли къде да сигнализират потърпевшите?

Дали ще е успешен или не един ремонт на автомобил, зависи от два основни фактора - умението на техника, който го извършва и качеството на вложените авточасти. Докато в първия случай отговорността пада изцяло върху предлагащия услугата, то във втория той действа в "съучастие" с клиента.

Позволявам си да го кажа, защото в стремежа си да предложат по-ниска цена, извършващите ремонта предвиждат вграждането на най-евтините авточасти - а клиентът, "съблазнен" от добрата ценова оферта, пропуска да се информира за произхода, качеството и гаранцията на вложените авточасти.

Досещате се, че за да може да потърси правата си - в случай на некачествен ремонт - клиентът трябва да разполага поне с касова бележка, удостоверяваща получената услуга. Моят съвет е, освен нея, да се изисква или подробна фактура, или поне работна карта, в която да са описани вложените резервни части и извършените операции по автомобила.

Г-н Сапунджиев, въпросът за цените на услугите в автосервизите също е много важен. Как всъщност в общи линии става ценообразуването, след като са известни случаи на драстично различаващите се цени за сходни услуги?

Също така е и много сложен въпрос, тъй като зависи от много фактори. Освен чисто икономическите - като поддръжка на материална база и оборудване, обучение на техниците за да може да се отговори адекватно на огромната скорост, с която автомобилостроенето се развива в последните години и възнаграждението на същите - тук се намесва и "сивият" сектор, който избягвайки част или всички държавни налози, предлага ниски цени за труда с цел привличането на клиенти и създава нелоялна конкуренция.

По този начин се създава и усещането, че едва ли не, по-високите цени на услугите са с цел реализиране на огромни печалби, което далеч не отговаря на действителността.

Разликата в цената, освен това, може да се дължи и на разлика в пълнотата на извършваната услуга. Затова ние съветваме винаги да се изисква подробна оферта преди извършването на ремонта, за да може да се сравни какво точно ще бъде извършено, в случай че не получим оферти с цени, които се различават съществено.

Ще дам пример с някои средни цени в автосервиз. При загубен ключ на автомобила, за отваряне и програмиране на нов ключ на WV Golfпроизведен между 2005 г. и 2015 г., цената е 250-300 лева. Същата услуга за Mercedes произведен до 2015 г., е 400-500 лева. А отварянето на автомобила и програмиране на нов ключ за модели до 2015 г. на Toyota, Hundai, Kia,както и услугата "Key less go" (безключов достъп), струват около 600 лева.

Г-н Сапунджиев, а как да се ориентираме кои сервизи са "качествени" - като използвани авточасти, ниво на услугата, адекватна цена? Има ли "нелегални" автосервизи, чиито собственици избягват плащане на съответните данъци към държавата?

Разбира се, че има "нелегални" автосервизи и броят им не е малък. Колко е той, обаче е невъзможно да се каже, тъй като голяма част от тях изобщо не съществуват за институциите и за тях не се води никаква статистика. Също така има сервизи, които са напълно или частично в "сивия сектор".

При избора на автомобилен сервиз, следва да се ръководим основно от това: легитимен ли е той, какви са отзивите за него, ще получим ли гаранция за извършените там услуги, ще получим ли подробна работна карта за извършените операции по автомобила.

Добра идея е, да поискаме от работещите в сервиза предварително максимално подробна оферта за цената на ремонта, за да имаме ясни критерии, по които да я сравняваме и да избегнем ситуацията "за тази цена - толкова". Задължително трябва да вземем документ, удостоверяващ извършеното плащане и да го съхраним.

Как се става ключар в България и поскъпват ли ключарските услуги

Как се става ключар в България и поскъпват ли ключарските услуги

Андрей Сапунджиев, председател на Националния съюз на ключарите в България, пред Money.bg