Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е предявила твърдения за извършено нарушение на ДП НКЖИ, съобщават от антимонополния орган.

Предмет на производството е злоупотреба с господстващо положение, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на железопътен превоз на товари в страната и да засегне интересите на потребителите. От съобщението на КЗК става още ясно, че това се е случило посредством прилагане на цялостна стратегия за различно третиране, поставяйки БДЖ ТП ЕООД в привилегирована позиция спрямо останалите железопътни превозвачи на товари.

Дейностите във връзка, с които Комисията предявява твърдения за извършено нарушение, са свързани с предоставяне на достъп на лицензирани превозвачи на товари до поверената за управление на НКЖИ железопътна инфраструктура. По-конкретно става въпрос за събиране на инфраструктурните такси, разработване на графиците за движение на влаковете, резервиране и предоставяне на капацитет от железопътната инфраструктура за извършване на превози и разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт.

Конкурентните опасения на Комисията са, че НКЖИ е прилагало цялостна комплексна стратегия за привилегироване на БДЖ ТП, с което се намира в една и съща икономическа група. Предполагаемото антиконкурентно поведение се състои в поредица от практики, които поставят конкурентите на БДЖ ТП на пазара за товарни превози в неравноправна конкурентна позиция спрямо самото БДЖ ТП. Тези практики се състоят в предоставяне на различни условия за достъп и използване на железопътната инфраструктура и обслужващите съоръжения, с което на практика БДЖ ТП има възможност да спестява такси, които останалите превозвачи заплащат при упражняване на дейността си. А също и предоставяне на различни условия за разпределение на електрическа енергия през разпределителните мрежи на ДП НКЖИ, посредством прилагане на различна методология за изчисляване на потреблението на тягова електрическа енергия. По този начин, според КЗК се допуска възможността суми за едно и също потребление на БДЖ ТП от една страна и останалите превозвачи, от друга страна, хипотетично да се различават. Според констатациите на КЗК са редоставяни различни възможности за погасяване на задължения за БДЖ ТП от една страна и за останалите железопътни превозвачи, от друга.

"Силната пазарна позиция на НКЖИ изисква от него да предоставя недискриминационен достъп до инфраструктурата, която управлява, на всички лицензирани превозвачи, които са изключително икономически зависими от него", допълват още от КЗК.