Световният лидер в областта на решенията за работната сила ManpowerGroup официално обяви въвеждането на 4-дневна работна седмица за представителствата си в България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия и Словения. Това се случва след успешното преминаване на 4-месечен пилотен проект и положителното въздействие, което той е имал върху продуктивността и благосъстоянието на служителите, съобщиха от компанията.

Днес все повече служители търсят промяна в работните практики. Като резултат от тези тенденции, работодателите започват да адаптират нови, гъвкави методи за работа, като формата 4-дневна работна седмица вече не е илюзорна в много европейски страни.

"ManpowerGroup официално и законосъобразно въвежда 4-дневна работна седмица, покривайки всички, заявени преди намаляването на работните часове, плащания, вноски и осигуровки на служителите си", коментират от компанията.

Експериментално: Във Великобритания 6 големи компании минават към 4-дневна работна седмица

Експериментално: Във Великобритания 6 големи компании минават към 4-дневна работна седмица

Проектът стартира през юни и ще продължи половин година

Спрямо вътрешното проучване "Работа и благосъстояние", което фирмата е провела в края на 4-месечния тестови период, служителите на ManpowerGroup от всички държави в Югоизточния регион отчитат високи нива на ангажираност и подобрение в представянето и резултатите си.

При 89% от служителите 4-дневната работна седмица е довела го значително подобрение на баланса между работата и личния живот.

Като основна причина за промяната, ManpowerGroup изтъква това, че 4-дневната работна седмица е новост на световния пазар на труда и представлява работен модел, който би могъл пряко да отговори на новите тенденциите в бизнеса и променените нужди на хората. В по-широк план тя би могла да има голям социален и екологичен ефект в бъдеще.

В основата на по-кратката работна седмица е идеята за повишаване на продуктивността чрез въвеждане на технологии или оптимизиране на работни процеси. Така на практика се постигат същите резултати за по-малко време. Резултатът е повече свободно време, което всеки от нас би могъл да прекара със семейството и близките си и да се отдаде на личните си нужди и приоритети.

"Във времена, в които човешкият капитал става все по-важен и ценен, ние имаме честта и отговорността да отговаряме не само за собствените си служители и процеси, но и за служителите и процесите на множество местни и световни компании. С нашия пример искаме да покажем, че политиката ни "storyDOING" е по-доминираща от "storyTELLING", споделя Александар Хангимана, която е Управляващ партньор в ManpowerGroup Югоизточна Европа.

Белгия въвежда 4-дневна работна седмица без намаление на заплатата

Белгия въвежда 4-дневна работна седмица без намаление на заплатата

Продължителността на работния ден обаче се увеличава

Интересно наблюдение е, че някои служители, които отбелязват, че в миналото са обмисляли евентуално напускане на работата си в търсене на други възможности (41%), сега отчитат висока увереност, че виждат себе си като част от компанията и за в бъдеще (91%) и са много по-удовлетворени от работата си в сравнение с миналата година (75%).

Освен останалото, от ManpowerGroup са поели ангажимент да намалят оперативните си емисии (Обхват 1 и 2) до 60% и емисиите от веригите на доставки (Обхват 3) до 30% до 2030 г. Тези утвърдени цели, базирани на научни проучвания са ключова част от амбициите на компанията да достигне нетни нулеви емисии най-късно до 2045 година. 

Съкращаването на работната седмица е добра стъпка в тази посока, защото означава намаляване на пътуването на служителите до работното място, съответно използване на по-малко гориво. 

ManpowerGroup България е част от клъстера ManpowerGroup Югоизточна Европа и заема една от лидерските позиции на българския пазар в областта на временните и постоянни назначения, оценката на персонал, изнесените услуги в областта на човешките ресурси и кариерното консултиране.

4-дневна работна седмица в Германия: възможно ли е?

4-дневна работна седмица в Германия: възможно ли е?

Синдикати и Левица настояват за съкращаване на работната седмица, макар и по различен начин. Как ще се отрази това?