Около милион и половина потребители на Facebook вероятно ще получат обезщетение в хода на най-голямото съдебно споразумение в сферата на поверителността на потребителите в историята на САЩ. Това обаче са едва една четвърт от всичките 6 милиона души, които са засегнати от действията на технологичния гигант, пише Bloomberg.

Крайният срок за подаване на исковете в съда изтече в понеделник. Според данните около 1,57 милиона души най-вероятно ще вземат около 300 долара всеки заради неправомерното събиране на биометрични данни от изображения от функцията за маркиране на снимки на Facebook. Около една трета от сумата на споразумението, която възлиза на 650 милиона долара, е заделена за адвокатите на потребителите и административните разходи.

Проблемът при груповите искове е, че при тях рядко се избиват разходите по делото и много хората решават, че не си струва усилието да подават иск. Едва 10% от засегнатите лица обикновено подават искове. Случаи, които завършват с 25% финансова изгода за ищците, се смятат за успех.

Регулатор в ЕС: Facebook да спре да праща данните на европейските потребители в САЩ

Регулатор в ЕС: Facebook да спре да праща данните на европейските потребители в САЩ

Ако технологичната компания не изпълни заповедта, може да бъде глобена с до $2,8 млрд.

В случая на Facebook съдията първоначално беше скептичен дали споразумение под 1 милиард долара ще бъде справедливо, като се има предвид, че ако потребителите не се бяха договорили с компанията, биха могли да поискат обезщетение от 5000 долара за всяко отделно нарушение.

За да убедят американския окръжен съдия Джеймс Донато да одобри споразумението, Facebook и адвокатите за потребителите добавиха допълнителни 100 милиона долара към първоначалната договорена сума от 550 милиона долара. Компанията също така гарантира, че ще прилага извънредно агресивни усилия в подкрепа на клиентите си, които включват автоматично известяване на всички подали иск потребители чрез техните Facebook акаунти, в което ще се посочва, че могат да получат сумата. Окончателното одобрение на сделката най-вероятно ще се състои в началото на 2021 година.

Всички начини, по които Facebook ви следи. И как да ги ограничите

Всички начини, по които Facebook ви следи. И как да ги ограничите

Пипалата на социалната мрежа достигат далеч извън пределите на нейните услуги и се разпростират в целия интернет