Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби дигиталната медийна компания "Нет инфо" АД, част от "Нова броудкастинг груп" АД, с общо 267 200 лева по две нарушения.

Това е вторият път в рамките на по-малко от две години, в които на дружеството се налага имуществена санкция заради заблуждаваща реклама. Предходната глоба бе от март 2017 г. и бе в размер на 101 600 лева. "Нет инфо" обжалва пред Върховния административен съд (ВАС), който все още не се е произнесъл.

Жалбоподател и този път е българското дружество "Изиадс" ЕООД.

Глобата е наложена заради услугата Adwise на "Нет инфо" и по-конкретно презентация, изпратена до поне 69 клиента, в която се твърди, че услугата предлага "80% от най-качествения български трафик" и е "No 1 технологично programmatic решение".

В същия документ се посочва още, че "същата инвестиция в EasyAds" носи по-малко продажби, като източник на твърдението е неназован "клиент".

Заради тези твърдения, които според КЗК представляват случаи на заблуждаваща и сравнителна реклама, забранени от българското законодателство, комисията налага две санкции от по 133 660 лв., или по 1% от годишните приходи на "Нет инфо" за 2017 г.

В решението на КЗК се посочва, че "Нет инфо" не е успяла да даде доказателства за превъзходството си на пазара, цитирано в презентацията, изпратена до клиенти.

"В хода на производството дружеството не доказа конкретни преимущества на предлаганата услуга пред тези, предлагани от конкурентите ще повече, че посланието говори за технологично решение, което от своя страна предполага наличие на софтуер, който превъзхожда останалите на пазара. Доказателства в тази насока дружеството не ангажира, поради което твърденията остават недоказани", пише в решението.

Впечатление прави твърдението на "Нет инфо", че "колкото повече посещения има един сайт, толкова по-качествен е трафикът, който генерира".

"В Общите условия за същата услуга ответното дружество изрично посочва, че предлага услугата предимно на собствени сайтове. Поради това твърдение за 80% от най-качествения трафик, както и субективното му определяне на собствената услуга като No 1, без уточняването дали това процентно отношение е от реализирания от сайтовете на дружеството трафик или интернет трафика в България въобще, както и на какво основание определя този трафик като най-качествен и причините да определи услугата като No 1, може да създаде объркване у потребителите за превъзходство на услугата пред други предлагани на пазара, каквато обективно не се доказа по надлежен начин да съществува", пишат още от КЗК.

По отношение на другото нарушение, "КЗК счита, че когато сравнението изхожда от "неназован" клиент и същевременно не са представени никакви доказателства за автора, направил сравнението, в този случай, за автор на същото следва да се приеме рекламодателя, съответно не представлява оценка на трето лице, (неназован клиент). Следва да се посочи, че направеното сравнение е допълнено с изречението "Данните показват още, че конверсиите са по-добри и спрямо някои custom (формирани на база ключови думи или дисплей реклама) групи в AdWords". Такава съпоставка е трудно да се приеме, че е във възможностите на който и да е клиент, тъй като обикновено клиентите не разполагат с "данните", които са цитирани - конверсиите. С такива данни разполагат и обработват предложителите на платформите, което сочи, че направеното по-горе сравнение в рекламното послание изхожда от ответното дружество".

Решението на Комисията може да бъде обжалвано пред ВАС.