Гръцката Piraeus Bank ще запази част от активите на българското си подразделение след придобиването му от собственика на "Пощенска банка" Eurobank.

Бизнесът на "Пиреос Българя" ще бъде разделен на две, като ще бъде учредено дружество с ограничена отговорност - "Пиреос Недвижими Имоти", което ще продължи да бъде управлявано от гръцката група. Това става ясно от покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Банка Пиреос България" АД.

Новоучредената фирма ще бъде с капитал от 1 милион лева, като предхвърлянето й на Piraeus Bank ще бъде извършено чрез продажба на дяловете на капитала на дружеството.

Управители на дружеството ще бъдат Емил Ангелов Ангелов и Архонтия Георгиос Саридемерци.

От учредителния акт на "Пиреос Недвижими Имоти" ЕООД става ясно, че в дружеството ще бъдат прехвърлени активи, които обхващат недвижима собственост, придобита принудително от длъжници. Общата балансова стойност на тези активи е в размер на 160, 93 милиона лева.

Към новата фирма ще бъда прехвърлени и няколко дъщерни дружества на "Банка Пиреос България" - "Варна Асет Мениджмънт", "Бета Асет Мениджмънт", "Делта Асет Мениджмънт", "Емералд Инвестмънтс" и още три фирми.

Собственикът на "Пощенска банка" купува "Банка Пиреос" и създава третата най-голяма банка у нас
Обновена

"Пощенска банка" и "Пиреос" се обединяват и създават третата най-голяма банка в България

Сделката за придобиването ще приключи до края на март 2019-а

В началото на ноември стана ясно, че Eurobank ще бъде новият собственик на "Банка Пиреос България". Обединената банка ще има общо активи за над 5 милиарда и капитал от над 600 милиона евро, става ясно още от информацията. Също така след сделката нетната печалба ще бъдат в размер на над 70 милиона евро.

Към септември 2018 година "Банка Пиреос България" има активи от 1,7 милиарда евро, кредитен портфейл от 820 милиона евро и депозити в размер на 1,3 милиарда евро. Финансовата институция развива дейност в банкирането на дребно и основно в корпоративното банкиране чрез клонова мрежа от 70 клона и с над 900 служители.

В средата на януари тази година "Юробанк България" АД подаде искане до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за сделката. Одобрение за споразумението трябва да даде и Българската народна банка.

През 2015 година "Юробанк България" придоби активите на друга гръцка финансова институция у нас - Alpha Bank.